…
27 Kasım 2020, Cuma Çankaya, Ankara

1416 Sayılı Kanun Kapsamındaki Bursiyerlerin Atama Duyurusu


1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun Kapsamındaki Bursiyerlerin Atama Duyurusu

1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkinda Kanun kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tahsis edilen bursla Bakanlığımız adına yurtdışında öğrenim gören ve bu öğrenimini başarıyla tamamlayarak yasal süresi içerisinde mecburi hizmet yükümlülüğünü yerine getirmek üzere görev talebinde bulunan bursiyerlerin atamalarının yapılabilmesi için, aşağıda belirtilen belgelerle birlikte Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğü’ne (Atama Daire Başkanlığı; Emek Mh.17. Cadde No:13 C Blok K:2 Emek/Çankaya/06520 ANKARA) başvurmaları gerekmektedir.
Tebliğ olunur.

 

İSTENİLEN BELGELER:

1) YLSY Yerleştirme Sonuç Belgesi
2) Milli Eğitim Bakanlığınıdan alınan Mezuniyet Durum Belgesi
3) Görev Talep Dilekçesi
4) Yüksek lisans veya doktora tezlerinin basılı nüshası ile elektronik ortamdaki türkçe özeti
5) Nüfus Cüzdanının onaylı örneği,
6) Öğrenim belgesinin onaylı örneği, (lisans ve lisansüstü)
7) Ortaöğrenim belgesinin onaylı örneği (Ortaokul veya lisede hazırlık okuyanlar için),
8) 6 adet vesikalık fotoğraf (Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik hükümlerine göre çekilmiş, erkek adaylar için ceket ve kravatlı),
9) Askerlik çağına gelmiş erkek adaylar için; Askerlik Durumuna dair yazılı belge
10) Adli sicil belgesi,
11) AÇSHB Atama, Taahhüt ve Başvuru Formu (İndirmek İçin Tıklayınız..)
12) Mal bildirim formu (Form önlü arkalı tek sayfa olacak şekilde kapalı zarf içerisinde teslim edilecektir.)(İndirmek İçin Tıklayınız..)
13) Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmış olanlar için hizmet belgesi

 

 

NOT: COVİD-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında başvuruların posta yolu ile yapılması tercih edilmekte olup postada yaşanacak aksaklıklar göz önüne alınarak evrak teslimine ilişkin takibin makul bekleme süresi sonunda aşağıda belirtilen iletişim numaralarından yapılması gerekmektedir.


İletişim için:
Personel Genel Müdürlüğü Tel. No: 0312 296 74 57 - 0312 296 66 96