İç Denetim Süreci ve İş Akış Şeması


İç Denetim Süreçleri

1. Plan ve Program Süreç Hazırlama Tanıtım Formu

2. Denetim Süreç Tanıtım Formu

3. Danışmanlık Süreç Tanıtım Formu

4. İzleme Süreç Tanıtım Formu

5. Kalite Güvence ve Geliştirme Süreç Tanıtım Formu

İş Akış Şemaları

1. Plan ve Program Hazırlama Süreci İş Akış Şeması

2. Denetim Süreci İş Akış Şeması

3. Danışmanlık Süreci iş Akış Şeması

4. İzleme Süreci İş Akış Şeması

5. Kalite Güvence ve Geliştirme Süreci İş Akış Şeması