Başkan


Fatih ALTUN

A3 düzeyinde ''Kamu İç Denetçi Sertifikası'', ''CGAP (Certified Government Auditing Professional)'' ve ''CIA (Certified Internal Auditor)'' sertifikalarına sahiptir.