…
16 Mayıs 2022, Pazartesi Ankara,Türkiye

Sayın Bakanımızın Sosyal Güvenlik Haftası Mesajı


Bireyleri mesleki ve sosyal risklere karşı koruyan ve risklerin etkilerini en aza indiren sosyal güvenlik sistemi insan onurunun güvence altına alınmasında büyük bir öneme sahiptir. Bu kapsamda vatandaşların gelecekle ilgili endişelerini azaltıp, sisteme duyulan güven ve bağlılığı artırarak çalışma hayatındaki verimliliğe ve çalışma barışına katkıda bulunmak her devletin temel amacıdır. 

Bu amaca hizmet etmek için ülkemizin son yıllarda, her alanda gerçekleştirdiği yeniliklerin en önemlilerinden biri de hiç şüphesiz Sosyal Güvenlik Reformu’dur. Sosyal tarafların da katılımı ile titizlikle yürütülen çalışmalar neticesinde sürdürülen yenilenme çalışmaları ile temel olarak  oluşabilecek risk ihtimalleri ve mali açıdan sürdürülebilir bir sistem kurmak ve sadece günümüzün değil gelecek nesillerimizin de sosyal güvenliklerini güvence altına almak amaçlanmıştır.

Bugün geldiğimiz noktada risk ihtimalleri açısından sürdürülebilir, sigortalı hak ve yükümlülüklerinin eşitlendiği tek bir sosyal sigorta sisteminin yanında nüfusun tamamına eşit, kolay erişilebilir ve kaliteli sağlık hizmeti sunumunu sağlayan Genel Sağlık Sigortası Sistemi de hayata geçirilmiştir.

Sosyal Güvenlik Kurumu, sosyal sigorta ve sağlık sigortası alanlarında yapmış olduğu bütünleştirici ve etkin çalışmalarıyla, ülkemizdeki sosyal güvenlik kapsamını %70’lerden %99’a ulaştırmayı başarmıştır. Hem ülkemizin hem de çalışanlarımızın geleceğini güvence altına almak için kayıt dışı istihdamla mücadele amacıyla yapılan çalışmalar sonucunda 2002 yılında %52,1 seviyesinde olan kayıt dışı istihdam oranını 2021 Aralık ayı itibarıyla %27,8 seviyesine kadar düşmüştür.

Krizler sistemlerin sağlamlığı ve etkinliğinin sınandığı en önemli zamanlardır. Şimdiye kadar benzerini yaşamadığımız bir küresel salgın olan Covid-19 salgın süreci de sosyal güvenlik sistemimde yapılan yeniliklerin ne kadar hayati olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur.  Böyle bir dönemde de tüm vatandaşlarımızın sosyal güvenlik haklarını en iyi şekilde kullanmalarını sağlamak amacıyla tüm olanaklar kullanılmış, Sosyal Güvenlik Kurumu personeli özveriyle, gece gündüz demeden aralıksız çalışmıştır.

Ülkelerin sağlık sistemleri bu süreçte ciddi bir şekilde sınanırken ülkemizde hiçbir vatandaşımız sağlık hizmetine, tedaviye ya da ilaca erişim gibi sorunlarla karşılaşmamıştır. Salgın süresince sigortalılarımıza, işverenlerimize ve emeklilerimize yönelik sadece sağlık alanında değil sosyal sigortalar alanında da önemli kolaylıklar sağlanmıştır. Hayata geçirilen istihdam ve normalleşme teşvikleri, yapılan iş göremezlik ödemeleri, yapılandırmayla sağlanan ödeme kolaylıkları ve bilgi teknolojilerinden en üst düzeyde faydalanarak gerçekleştirilen diğer tüm hizmetler, bu kolaylıklara örnek olarak verilebilir. 

Sosyal Güvenlik Kurumumuz dünyada ve ülkemizde ortaya çıkan toplumsal, ekonomik ve sosyolojik gelişmeleri yakından takip ederek, değişen süreçlerde ortaya çıkan ihtiyaçları karşılamak için vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla 81 ilde 583 hizmet noktasında 33 bini aşkın çalışanıyla yılmadan, yorulmadan çalışmalarını sürdürmektedir. 

16 Mayıs 2006 tarihinde kabul edilen Sosyal Güvenlik Reformu’nun 16. Yıl dönümü vesilesiyle, büyük emekler sonucu ortaya çıkan bu yapıyı her geçen gün daha da iyiye götürmek için çalışan tüm personelimize ve destek olan tüm sosyal taraflarımıza teşekkür ediyor, Sosyal Güvenlik Haftasının ülkemizin tüm kesimleri için kutlu olmasını, sosyal güvenlik bilinci ve anlayışının yaygınlaştırılmasına katkı sağlamasını temenni ediyorum.

Prof. Dr. Vedat BİLGİN

Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı