…
30 Ocak 2023, Pazartesi

Emeklilikte Yaşa Takılanlara İlişkin Kanun Teklifi TBMM’ye Sunuldu


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çalışmaları yürütülen Emeklilikte Yaşa Takılanlara (EYT) ilişkin düzenlemenin de yer aldığı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunuldu.

Düzenleme, 2023 yılı içerisinde 2 milyon 250 bin çalışanı doğrudan, yaklaşık 5 milyon çalışanı da dolaylı olarak etkileyecek. TBMM’ye sunulan kanun teklifi dört maddeden oluşuyor. EYT konusuna ilişkin ilk olarak yaşa takılma engeli ortadan kaldırılacak. Emeklilikte yaşa takılma konusu kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren artık tarihe karışmış olacak. 8 Eylül 1999 tarihi dâhil olmak üzere, 9 Eylül 1999’dan önceye sigortalılık süresini mevcut mevzuata göre götürebilen her çalışan artık yaş şartına bağlı olmaksızın emekli olabilecek.

Çalışma hayatının desteklenmesi ve kayıt içerisinde bunun devam etmesi üretimin, ihracatın, ekonominin büyümesi, işçinin, işverenin ve iş yerinin de lehine sonuçlar doğurabilmesi amacıyla Sosyal Güvenlik Destek Primi getirilecek. Her bir çalışan emekliliği hak edip emekli olduktan sonra aynı iş yerinde on gün içerisinde tekrar işe başlamadığı takdirde kanun teklifi bünyesinde yaklaşık 500 TL desteklemeyi hazine üstlenecek. Devlet, bu konuda yüzde 5 oranında bir destek primi sağlayacak.

Taşeron olarak bilinen ve düzenlemeyle daimi statüye, işçi statüsüne kadrolu işçi statüsüne geçen çalışanlarla ilgili de 375 sayılı kanun hükmünde kararnamenin geçici 23. ve 24. maddesinde düzenlenen ve emekliliğe hak kazanıldığı takdirde işçilerin zorunlu olarak iş akdinin feshine dönük düzenleme kaldırılacak. Bu teklifle emekliliği hak eden taşerondan işçi kadrosuna geçen çalışanlar isteğe bağlı olarak emekli olabilecek ya da çalıştıkları işyerinde çalışabilme imkânına sahip olabilecekler. Böylece yüz binlerce çalışanın zorunlu emekliliği kanun teklifi kapsamında ortadan kaldırılacak.

Teklifin bu hafta Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşülmesi bekleniyor.