…
05 Ocak 2022, Çarşamba Ankara,Türkiye

Bakanlık Yeraltı Maden İşletmelerine İş Sağlığı ve Güvenliği Desteğini Sürdürüyor


Madencilikte İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Projesi (MİSGEP) Finansal Destek ve Rehberlik Programı kapsamında yeraltı maden işyerlerine iş sağlığı ve güvenliği alanında verilen destek 2022’de de devam ediyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından maden işyerlerine finansal destek ile birlikte iş sağlığı ve güvenliği alanında kapasite geliştirilmesine yönelik teknik rehberlik sağlanıyor.

Proje kapsamında yeraltı maden işletmelerinin aldıkları iş sağlığı ve güvenliği hizmetine karşılık olarak verilen finansal destek ödemelerinin yedincisi gerçekleşti. Faydalanıcı işyerlerine Aralık ayında 1,1 milyon TL, toplamda ise 6,4 milyon TL hibe desteği sağlandı. Bakanlık, bu destek ile güvenli çalışma ortamları oluşturulmasının yanında, çalışanların işyerlerindeki her türlü iyilik hallerinin temin edilebilmesini de hedefliyor.

Hibe desteğinin yanı sıra program faydalanıcısı olan 80 yeraltı maden işletmesine Bakanlık uzmanlarınca yapılan saha ziyaretlerinin ikincisi Aralık ayında başladı. Mevcut durumda 62 yeraltı maden işyerinin saha ziyaretleri tamamlandı. Genel itibariyle şehir merkezlerine uzak, jeolojik ve iklim koşullarının ağır olduğu yeraltı maden ocaklarına yapılan bu saha ziyaretlerinde yerinde gözlemler yapılarak sahanın ihtiyaçlarına çözüm üretiliyor. Ocak ayı sonunda tüm faydalanıcıların ikinci saha ziyaretlerinin tamamlanması planlanıyor.

Faydalanıcı yeraltı maden işletmelerinin temsilcileri ile programın değerlendirildiği ilk toplantı Dünya Madenciler Günü öncesinde gerçekleştirildi. İşletme sahipleri ile karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı toplantıda maden işverenleri, hibe ödemelerinin özellikle pandemi sürecinde işletmelere önemli bir destek sağladığını ifade ettiler.

Program kapsamında finansal destek ve rehberlik çalışmaları 2023 yılı Nisan ayına kadar devam edecek.