16 Ekim 2021, Cumartesi

Mevsimlik Tarımda Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi Projesi Kapsamında Ankara’da Fotoğraf Sergisi Açılması Hakkında Basın Duyurusu


…

Bakanlığımız tarafından, başta en kötü biçimleri olmak üzere çocuk işçiliğinin önlenmesi temel hedefiyle hazırlanan “Çocuk İşçiliği ile Mücadele Ulusal Programı (2017-2023)” ilgili tüm kurum ve kuruluşların katkılarıyla uygulanmaktadır.

Bahse konu Ulusal Program faaliyetlerinin geliştirilen projeler ile desteklenmesi amacıyla Bakanlığımız Çalışma Genel Müdürlüğü tarafından Avrupa Birliği kaynaklarıyla ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi işbirliğiyle “Mevsimlik Tarımda Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi Projesi” yürütülmektedir. 

Çocuk işçiliğiyle mücadele konusunda bugüne kadar Türkiye’de yürütülen en büyük girişim olma özelliği taşıyan, 29,7 milyon Euro’luk bütçeye sahip ve 40 ay sürecek olan Projeyle mevsimlik tarımda aileleriyle birlikte hareket eden ve tarım işlerinde çalışan/çalışma riski altında olan çok sayıda çocuk için faaliyetler yürütülmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, çalışan çocuklar, aileleri, işverenler, okul yöneticileri, öğretmenler, muhtarlar ve tarım aracılarına ulaşılarak çocukların eğitime yönlendirilmesi sağlanırken, diğer yandan ulusal ve yerel kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi için çalışmalar gerçekleştirilmektedir.

Mevsimlik tarım göçünün en yoğun olduğu şehirler olan Şanlıurfa, Mardin, Adıyaman, Diyarbakır, Adana, Mersin, Hatay, İzmir, Manisa, Ankara, Eskişehir, Konya, Malatya, Ordu, Bursa ve Düzce illerinde uygulanmakta olan Proje kapsamında 12.000 çocuğa yerinde eğitim, danışmanlık ve rehabilitasyon hizmetlerinin sunulması; eğitim ve kırtasiye malzemeleri, hijyen kitleri, kıyafet ve gıda desteği verilmesi; yerleşim alanlarındaki mevsimlik tarım işçileri ve ailelerinin yaşam koşullarının iyileştirilmesi; mevsimlik tarımda çalışan/çalışma riski olan çocukların aile bireylerinin, yaşam ve mesleki becerilerini geliştirmek amacıyla mesleki eğitim programlarına yönlendirilmesi ve 200 tarım aracısı, 500 işveren ile 200 köy muhtarına mevsimlik tarımda çocuk işçiliğinin olumsuz yönleri ve ilgili mevzuat ile ilgili eğitimlerin verilmesi sağlanmaktadır.

Mevsimlik gezici tarımda çocuk işçiliğinin ortadan kaldırılmasına yönelik planlama, yönetim, koordinasyon, uygulama ve izleme alanında ÇSGB'nin merkezi ve yerel kapasitesinin güçlendirilmesinin yanı sıra, çocuk işçiliği ile mücadelede görev alan ilgili kamu kurum ve kuruluşları, sosyal taraflar, meslek kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarının bu alanda kapasitelerinin geliştirilmesi de projenin hedefleri arasında yer almaktadır.

Operasyon faydalanıcısının ÇSGB Çalışma Genel Müdürlüğü, Sözleşme Makamının ise ÇSGB Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı olduğu Proje uygulamasında, çocuk işçiliği ile mücadele alanının ilgili kurum ve kuruluşları olan Milli Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, İŞKUR, üniversiteler, yerel yönetimler, işçi ve işveren kuruluşları, meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları gibi çeşitli paydaşlarla merkezi ve yerel düzeyde yakın işbirliği halinde çalışılmaktadır.

Projenin Ankara’da yürütülen 2021 yılı faaliyetleri kapsamında yaz boyunca Sosyal Destek Merkezlerinin kurulması ile yaygın eğitim faaliyetlerine yönlendirmeler yapılmış, 2021-2022 eğitim öğretim yılının başlaması ile tespit edilen çocukların örgün eğitime yönlendirilmeleri gerçekleştirilmiştir. Ankara’da Polatlı ve Şereflikoçhisar alanlarında bulunan çadır alanlarında tespit edilen çocuklar taşımalı eğitim hizmeti veren en yakın okullara yönlendirilmiş ve ihtiyaçları dâhilinde hijyen, giyim, yemek, kırtasiye ve ulaşım desteklerinden faydalanmışlardır.  

Proje çerçevesinde profesyonel fotoğraf eğitmenleri Burcu Vardar ve Nazmi Aladağ tarafından Ankara Polatlı sahasında bulunan çadır alanlarında mevsimlik tarım işçiliği yapan ailelerinin çocuklarıyla temel fotoğrafçılık üzerine “kendi gözlerinden tarım işçiliği ve çocuk olmak” temalı bir atölye çalışması gerçekleştirilmiştir.

Çalışmaya katılım sağlayan 7-15 yaş grubundaki 15 çocuk tarafından yaşamları, içinde bulundukları çevre, mevsimlik tarım işçileri barınma alanları ve mevsimlik tarım üzerine fotoğraf kompozisyonları yaratılmıştır. Bu faaliyet sonucunda ortaya çıkan fotoğraflar atölyede yer alan çocukların da katılımı ile 18-24 Ekim 2021 tarihlerinde Ankara AŞTİ içerisinde yer alan tüp geçit alanında mevsimlik tarım işçisi ailelerin çocuklarının sosyal ve kültürel gelişimlerinin desteklenmesi ve mevsimlik tarımda çocuk işçiliği konusunda toplumsal farkındalık oluşturulması amacıyla sergilenecektir.