Misyon ve Vizyonumuz


Misyonumuz

Çalışan sağlığı ve güvenliğini esas alarak, çalışma hayatındaki düzenin sürekliliğini sağlamak ve denetimler yapmak, işgücü piyasasının yapısal sorunlarını çözmek suretiyle büyümenin istihdama katkısını, istihdam ve işgücüne katılım oranını artırmak sosyal diyalog, sosyal adalet ve çalışma barışını yaygınlaştırmak.

 

Vizyonumuz

Çalışma barışı içinde istihdamı artan; sağlıklı, güvenli ve güvenceli iş ortamlarında çalışan ve üreten müreffeh Türkiye