İŞGÜCÜ PİYASASINA GEÇİŞİN DESTEKLENMESİ PROJESİ (İSDEP II) KAPSAMINDA “UİGM KURUM İÇİ EĞİTİM ORGANİZASYON HİZMETLERİ ALIMI” İHALE (İhale No: FRIT2-MOLSS-WB-DDH-02) DUYURUSU


28 Ocak 2023, Cumartesi
Ankara, Türkiye

Avrupa Komisyonu ve Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası, Avrupa ve Orta Asya için Dünya Bankası Ortaklık Programı Programatik Tek Donör Vakıf Fonu için bir mali çerçeve ortaklık anlaşması imzalamıştır. Bu çerçeve anlaşma kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti ile Dünya Bankası (Banka) arasında İşgücü Piyasasına Geçişin Desteklenmesi Projesi finansmanı için bir hibe anlaşması imzalanmıştır. Söz konusu finansman tutarının bir bölümünün UİGM Kurum İçi Eğitim Organizasyon Hizmetleri Alımı sözleşmesi kapsamındaki ödemeler için kullanılması planlanmıştır.

 

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü (İdare), ilgilenen firmaları hizmetin temini için Dünya Bankası ihale usul ve esasları doğrultusunda birim fiyat bedel üzerinden tekliflerini sunmaya davet etmektedir.

 

Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3c Maddesi hükümlerine göre 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu (KİK) hükümlerinden istisnadır. 

 

Tekliflerin, tekliflerin son verilme tarihinden itibaren altmış gün (60) süreyle geçerli olması gerekmekte olup, fiyat teklifleri Amerikan Doları (USD) veya Türk Lirası (TL) para birimi cinsinden verilebilir.

Bu ihale kapsamında teklif bedelinin en az %3 oranında geçerli Geçici Teminat Banka Mektubunun sunulması gerekmektedir.

Teklifler kapalı zarf içerisinde en geç 02 Şubat 2023 Perşembe günü saat 14:00’a kadar İdare’nin aşağıda belirtilen adresine teslim edilecektir. Geç teslim edilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Teklifler 02 Şubat 2023 Perşembe günü saat 14:15’te aşağıda belirtilen adreste İsteklilerin temsilcilerinin huzurunda açılacaktır.

Adres:

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü

İSDEP İhale ve Finans Birimi

Adresi: Emek Mahallesi Bosna Hersek Caddesi No:29 Çankaya/ANKARA

Telefon: 0 (312) 296 62 56

Faks: 0 (312) 296 18 74

Elektronik Posta (e-mail) : ipek.kovanci@csgb.gov.tr

 

Teklif Vermeye Davet (TVD) Dokümanı İçin Tıklayınız...

 

 

31.01.2023


FRIT2-MOLSS-WB-DDH-02 İhale Kayıt Nosu ile Dünya Bankası Kasım 2020 tarihli, “IPF Borçluları için Satınalma Düzenlemeleri” ihale usul ve esasları doğrultusunda yapılacak olan danışmanlık dışı hizmet alımı ihalesine ilişkin İstekli firmaların açıklama talep ettikleri hususlara ilişkin Açıklama Notu 01 yayımlanmıştır.

Açıklama Notu 01 İçin Tıklayınız…

 

01.02.2023

FRIT2-MOLSS-WB-DDH-02 İhale Kayıt Nosu ile Dünya Bankası Kasım 2020 tarihli, “IPF Borçluları için Satınalma Düzenlemeleri” ihale usul ve esasları doğrultusunda yapılacak olan danışmanlık dışı hizmet alımı ihalesine ilişkin 1 Sıra Nolu Zeyilname yayımlanmıştır. İstekli firmaların, 1 Sıra Nolu Zeyilname hususlarını dikkate alarak tekliflerini hazırlamaları rica olunur.

 

 01 Sıra Nolu Zeyilname İçin Tıklayınız…