…
18 Ekim 2021, Pazartesi Ankara,Türkiye

Yeraltı Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesine Yönelik Hibe Desteği Sürüyor


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Özellikle Madencilik Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Projesi (MİSGEP) Finansal Destek ve Rehberlik Programı faydalanıcısı olan 80 yeraltı maden işletmesine dördüncü hibe desteği ödemesini gerçekleştirdi.

Yeraltı maden işletmelerinin aldıkları iş sağlığı ve güvenliği hizmetine karşılık olarak verilen bu destek için, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği profesyoneli görevlendirilmesi şartı aranıyor. Destek alan işyerleri çalışanları arasından İSG profesyoneli görevlendirebileceği gibi ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden de bu hizmeti alabiliyor. 

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilen bu programda,  proje faydalanıcısı olan yeraltı maden işyerlerine 920 bin TL hibe desteği 1 Ekim 2021 tarihi itibariyle ödendi. Yapılan ödeme ile birlikte yeraltı maden işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmeti alımlarını desteklemek amacıyla verilen hibe desteği 4 ayda toplam 3.4 Milyon TL’ye ulaştı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, finansal desteğin yanı sıra Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği’nin saha uygulamalarını izlemek ve desteklemek amacıyla verilen teknik rehberlik çalışmalarına da devam ediyor. Bu amaçla saha ziyaretlerinin ardından teknik rehber ve doküman hazırlıkları ile havalandırma simülasyonlarının oluşturulması çalışmalarına başlandı. Maden sektörünün yaygın olduğu illerde bulunan faydalanıcıların katıldığı bu program 2023 yılına kadar devam edecek.