…
07 Aralık 2021, Salı Ankara, Türkiye

MİSGEP Kapsamında Yer Altı Maden İşletmelerine Verilen Hibe Desteği 5,3 Milyon Liraya Ulaştı


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Madencilik Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Projesi (MİSGEP) kapsamında 80 yer altı maden işletmesine 1 milyon lira daha hibe aktardı.

MİSGEP Finansal Destek ve Rehberlik Programının faydalanıcısı 80 yer altı maden işletmesine altıncı hibe desteği ödemesi yapıldı. Faydalanıcı iş yerlerine aldıkları hizmet karşılığında kasımda 1 milyon lira, altı ay toplamında ise 5,3 milyon lira hibe desteği sağlandı. Söz konusu destekle faydalanıcı iş yerlerinin iş sağlığı ve güvenliği (İSG) hizmetine ilişkin maliyetlerine katkı sağlanarak, 80 faydalanıcıdan 56'sının İSG profesyoneli görevlendirme maliyetinin tamamı karşılandı.

Yeraltı maden işletmelerinin aldıkları İSG hizmetine karşılık olarak verilen bu destek için iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği profesyoneli görevlendirilmesi ve bu hizmete ilişkin ödemelerin işveren tarafından gerçekleştirilmesi şartı aranıyor. Destek alan iş yerleri çalışanları arasından İSG profesyoneli görevlendirebileceği gibi ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden de bu hizmeti alabiliyor. 

Teknik Rehberlik Faaliyetleri Devam Ediyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, finansal desteğin yanı sıra Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin saha uygulamalarını izlemek ve desteklemek amacıyla yapılan teknik rehberlik faaliyetlerine de devam ediyor. Bu çalışmalar kapsamında, faydalanıcı iş yerlerine özgü kaza kök neden analizlerine dayanan rehberlik faaliyetleri uzman ekiplerce yapılıyor. Ayrıca yeraltı madenlerine özgü aylık "Teknik Bülten" ve görsellerle desteklenen iş kazalarına yönelik kök neden analiz raporları hazırlanarak projenin web sayfasından (https://misgep.org/finansaldestek/) ve projenin sosyal medya hesaplarından paylaşılıyor.

Projenin teknik rehberlik faaliyetleri aralıkta başlayacak ikinci saha ziyaretleri ile daha da hız kazanacak. Bakanlığın finansal destek ve teknik rehberlik desteği, 24 ay boyunca devam edecek.