…
24 Mart 2021, Çarşamba Ankara,Türkiye

“Çocuk Politikaları Serisi” Yayın Hayatına Başladı


Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocuk alanında sunduğu hizmetleri ayrıntılı şekilde kamuoyu ile paylaşmak için yeni bir yayın serisini hayata geçiriyor. Serinin ilk yayınında Bakanlığın çocuk ihmali ve istismarına yönelik kurumsal yaklaşımı ele alındı.

Çocuk Politikaları Serisi adıyla yayın hayatına başlayacak olan çalışmanın ilk kitapçığında “Türkiye’de Çocuk Koruma Hizmetlerine Tarihsel Bakış”, “Çocuk İhmal ve İstismarı Nedir?”, “Bakanlığın Çocuk İhmal ve İstismarı Konusunda Koruma, Bakım, Önleme Ve Rehabilitasyon Hizmetleri İle İlgili Kurumsal Yaklaşımı”,” Çocuk İhmal ve İstismarı Konusunda Bakanlığın Hizmetleri”, “Çocuk İhmal ve İstismarına Yönelik Özel Uygulamaları” başlıkları yer alıyor.

Anne Baba Eğitimleri Artırılacak

Kitapçıkta, doğrudan çocuk ihmal ve istismarı ile mücadeleye ilişkin politika ve tedbirler de anlatılıyor. Bu kapsamda, doğum öncesinden başlamak üzere anne baba eğitimleri artırılacak, anne babalara yönelik olarak çocukların yaş ve gelişme düzeylerine uygun beslenme, büyüme, eğitim ve oyun içerikli materyaller geliştirilecek. Çocukların fiziksel, sosyal ve zihinsel gelişimlerini destekleyici kültürel, sanatsal, bilimsel ve sportif faaliyetler özendirilecek, yaygınlaştırılacak ve erişilebilir hale getirilecek. Kırsal bölgelerde yaşayan çocuklar için koruyucu ve önleyici hizmetlere erişimi artırmaya ve fırsat eşitliğini sağlamaya yönelik çalışmalar yapılacak.

Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Birimleri 81 İlde Yaygınlaştırılacak

Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Birimleri 81 ilde yaygınlaştırılacak. Yerelde çocuk işçiliği ile mücadele alanında çalışan ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği ve koordinasyonun geliştirilmesi için Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Birimleri daha etkin hale getirilecek. Risk altındaki çocuklara yönelik psikolojik destek programları yaygınlaştırılacak ve bakım hizmetleri ihtisaslaştırılmaya devam edilecek, alanda çalışan personelin niteliği ve niceliği artırılacak. Korunmaya ihtiyacı olan çocuklara yönelik aile odaklı hizmetlerin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması sağlanacak. 

Çocukların Sağlıklı Gelişimine Yönelik Bilimsel Araştırmalar Yapılacak

Erken çocukluk döneminden başlamak üzere çocuklara ihmal, istismar ve şiddet konularında farkındalık eğitimleri verilecek, çocukların yaşam becerileri güçlendirilecek. Çocukların sağlıklı gelişimlerine yönelik bilimsel araştırmalar yapılacak.

Çocukların Dijital Risklerden Korunmasına Yönelik Çalışmalar Arttırılacak

Okullarda ve sosyal hizmet merkezlerinde sağlık, beslenme, hukuk ve sosyal medya okuryazarlığı becerilerini güçlendirecek program ve faaliyetler yürütülecek. Çocukların, sağlıklı gelişimlerini olumsuz etkileyecek oyun ve dijital uygulamalar ile kitap, sosyal medya gibi yayın içeriklerinden korunmasına yönelik tedbirler alınacak. Çocukların dijital risklerden, yazılı ve görsel medyanın zararlarından korunmasına yönelik çalışmalar artırılacak.

Çocuk Destek Merkezleri (ÇODEM)’ler yaygınlaştırılacak. Suç mağduru ve suça sürüklenmiş çocuklara yönelik etkin bir rehabilitasyon programı uygulanacak.

Kitapçıkta, Çocuklara Yönelik Geliştirilen Politikalara da Yer Verildi

Kitapçığın sonuç bölümünde, çocuk koruma alanında kamuoyu farkındalığı oluşturarak çocuğa yönelik herhangi bir ihmal ya da istismar olmadan çocuğun kendisi, ailesi ve çevresinden kaynaklı sorun ya da ihtiyaçlarının tespit edilmesi; bu ihtiyaçların ya da sorunların kurumlar arası iş birliği ile giderilmesi; risk haritaları ile erken müdahale sistemlerinin oluşturulması; ailelere yönelik bilgilendirici ve çözüm üretici eğitimlerin düzenlenmesi; çocuklara yönelik psikososyal destek hizmetlerinin geliştirilmesi gibi politikalar oluşturulduğu vurgulandı.

Kitapçığın, Mesleki, Akademik ve Gönüllü Faaliyetlere Katkı Sağlaması Hedefleniyor

Bakanlığın çocuk ihmal ve istismarı konusunda yürüttüğü koruyucu önleyici faaliyetler, eğitim ve danışmanlık hizmetleri, aile odaklı hizmetler, bakım hizmetleri ve sosyal rehabilitasyon hizmetlerinin de anlatıldığı Çocuk Politikaları Serisinin ilk yayınının mesleki, akademik ve gönüllü faaliyetlere katkı sağlaması hedefleniyor.

Selçuk: “Ödevimiz, çocukların sağlıklı ve güven dolu bir ortamda yetişmelerini sağlamak”

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un kaleme aldığı yazıda “Çocuklarımıza dair en önemli ödevimiz onların sağlıklı ve güven dolu bir ortamda yetişmelerini sağlamaktır. Doğaları gereği kendilerini koruyamayacak durumda olan tüm çocuklarımız için, bu ödev, bizlere, Anayasamızda açıkça verilmiştir. Ülkemizin sağlıklı nesillerle sağlıklı bir gelecek inşa edebilmesi hedefiyle bu vazifeyi gönül vererek üstleniyoruz” dedi. Çocukların ihmal, istismar ve tüm risklerden korunabilmesinin çok disiplinli bir alan olduğunu vurgulayan Selçuk, “Çocuk koruma sisteminin sadece kamu kurumlarını da değil, toplumun tüm aktörlerini, sivil toplum kuruluşlarını ve tek tek bireyler ve bütün bir toplumu kapsayan; hepsinin işbirliği halinde çalışmasını, birbirine kenetlenmesini zorunlu kılan bir alan olduğu aşikârdır. Bu kapsamda çocukların, ailelerin ve toplumun farkındalığını arttırmaya yönelik ilgili kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği hâlinde önemli çalışmalar yürütülmektedir” ifadelerine yer verdi.

Bakanlığın web sayfasından (https://ailevecalisma.gov.tr/media/72849/cocuk-politikalari-serisi-1.pdf ) kitapçığa ulaşabilirsiniz.

Engellilerimiz İçin Haberin Seslendirilmiş Hali