…
18 Mart 2021, Perşembe Ankara,Türkiye

Bakan Selçuk: “Kadınlar Değişim ve Çözümün Aracısıdır”


Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonu’nun 65. Oturumu “Kadınların toplumsal yaşama tam ve etkili katılımı ve karar almasının yanı sıra şiddetin ortadan kaldırılması, tüm kadın ve kızların güçlendirilmesi” ana temasıyla yapıldı. Toplantıya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk video mesaj gönderdi.

Selçuk mesajında, pandeminin küresel ekonomi ve halk sağlığı sistemleri üzerinde benzeri görülmemiş bir yük getirdiğine ve kadınlar üzerinde orantısız bir etki yarattığına dikkat çekti. “Bu krizin dünya çapında yoksul kadınların oranını önemli ölçüde artıracağı tahmin ediliyor” diyen Selçuk, “Bunu dikkate alarak tüm acil durumlarda kadınlara öncelik veriyor ve Türkiye'deki sosyal hizmet ağımız ve kapsamlı sosyal yardım programlarımızla kadınları destekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Selçuk, mesajında salgında ön saflarda mücadele veren kadın sağlık çalışanları ve sosyal hizmet görevlilerine de fedakar çalışmalarından ötürü teşekkür etti. Selçuk, bu çalışmaları örnek göstererek, “Kadınların değişim ve çözümün aracıları olduğu bir kez daha açıkça görülüyor.” vurgusu yaptı.

Kadınların sadece kalkınmada değil barışın inşasında da önemli rol oynadıklarının altını çizen Selçuk, “Kadınların kamusal yaşama ve karar alma mekanizmalarına tam ve etkin katılımının sağlanması kuşkusuz çok boyutlu ve koordineli politikalar gerektiren bir hedeftir.” ifadelerini kullandı.

“Kadının İş Yaşamına Daha Fazla Katılımı İçin Önemli Adımlar Atıyoruz”

Bakan Selçuk, kadının iş yaşamına daha fazla katılımı için önemli adımlar attıklarının altını çizerek 2021 – 2025 Türkiye Kadının Güçlendirilmesi Strateji Belgesi ve 4. Ulusal Eylem Planını hazırladıklarını belirtti. Selçuk, eylem planının şiddete sıfır tolerans ilkesiyle hazırlandığını vurgulayarak her şehirde şiddeti önleme ve izleme merkezleri kurduklarını ve son 20 yılda kadın sığınma evi sayısını 11’den 148’e çıkardıklarını dile getirdi.

Kadına yönelik şiddetin başlıca insan hakları ihlallerinden biri olduğunu belirten Bakan Selçuk, şiddeti önleyici pek çok tedbiri hayata geçirdiklerini ve bunları uygulamayı titizlikle sürdürdüklerini kaydetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kapsamlı bir insan hakları eylem planı açıkladığını da hatırlatan Bakan Selçuk, “İnsan hakları temelli yaklaşımımız, kadınların ve kız çocuklarının güçlendirilmesi de dahil olmak üzere tüm politika alanlarında çok daha güçlü olacaktır” ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk konuşmasının sonunda gelişen bir topluma ulaşmanın yolunun kadın ve erkek arasında dayanışmayı pekiştirmekten geçtiğine vurgu yaparak, “Türkiye olarak “kimseyi geride bırakmama” ilkesiyle bütüncül ve kapsayıcı bir yaklaşımla ilerlemeye, mevcut çabalarımıza katkıda bulunmaya kararlıyız.” dedi.

Engellilerimiz İçin Haberin Seslendirilmiş Hali