…
11 Kasım 2020, Çarşamba Ankara,Türkiye

Bakan Selçuk: “Çocuk Destek, Gelişim ve Eğitim Programı Çevrimiçi Eğitimleri Tamamlandı”


Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, devlet koruması altında bulunan çocukların bilişsel, duygusal ve psiko-sosyal yönünden sağlıklı gelişmesi için yürütülen çalışmalar kapsamında hayata geçirilen Çocuk Destek, Gelişim ve Eğitim Programının çevrimiçi oturumlarının tamamlandığını açıkladı.

Bakan Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ikinci 100 Günlük Eylem Planı kapsamında yapılan programa ilişkin bilgi verdi. Eğitimlere Bakanlık merkez ve Çocuk Evleri Sitesi ve Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezlerinde görev yapan 200 meslek elemanı ve uzmanın katıldığını belirten Selçuk, “Çocuk bakım kuruluşlarımızın tamamında; Çocuk Hakları Sözleşmesindeki taahhütlere uygun olarak çocukların kişisel bakımı, mesleki uygulamalar, personel durumu, yönetim yapısında uygulama birlikteliğinin sağlanması amacıyla asgari standartlar oluşturuldu. Bu standartlar doğrultusunda yapılandırılan eğitim programı aynı zamanda Devlet koruması altında tüm yaş gruplarındaki bütün çocukları kapsayan ilk program olma özelliğini taşıyor” dedi.

Milli ve Manevi Değerlerini Bilen Güçlü Nesiller Yetiştirmeyi Amaçlıyoruz

Eğitim Programı ile çocukların bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönden sağlıklı gelişim gösteren, yaşamlarını sürdürebilmek için gerekli olan bilgi, beceri ve deneyimler ile donatılmış, kendine güvenen, milli ve manevi değerlerini bilen güçlü nesiller olarak yetişmesini amaçladıklarını ifade eden Selçuk, “Programın uygulama kılavuzları ve nitelikli zaman geçirmeye yönelik etkinlikleri ile çocuğumuza hizmet sunan personelimizin kapasitesinin artırılması ve çocuklarla çalışanlar arasındaki bağın güçlendirilmesini de hedefliyoruz” diye konuştu.

Çocuk Destek, Gelişim ve Eğitim Programının iki temel bileşenden oluştuğunu belirten Selçuk, “‘Yaşam Becerilerinin Geliştirilmesi ve Hayata Hazırlama’ ve ‘Psikososyal Destek Bileşeni Eğitici Eğitimleri’ olmak üzere 2 temel bileşen bulunuyor. Bu eğitim programının içeriğinde; çocuklarımızın gelişimsel özelliklerine göre, eğitim modülleri, değerlendirme, müdahale araçları ve uygulama kılavuzları yer alıyor” dedi.

Bakan Selçuk, programın çocuklarla çalışan bakım personelinin ve meslek elemanlarının donanımını artırmaya yönelik hazırlandığını belirterek, program ile kuruluşlarda bakılan çocukların sağlıklı gelişimi için yapılacak psikososyal destek müdahalelerinin bir standarda kavuşturulmasının planlandığını vurguladı.

Yaklaşık 8.700 Kişi Yararlanacak

Çocuk Destek, Gelişim ve Eğitim Programı; Bakanlığa bağlı 1192 çocuk evi ve 111 çocuk evleri sitesindeki 0-18 yaş aralığındaki tüm çocukları ve personeli kapsayacak. Programdan 2020 yılı sonuna kadar çocuk evleri koordinasyon merkezleri ve çocuk evleri sitesinde görev yapan yaklaşık 1.700 meslek elemanı ve 7 bine yakın bakım personeli yararlanacak.

Çocuk Bakım Kuruluşlarında Çalışan Meslek Personeline Eğitim Verilecek

Eğitici eğitimlerinin ardından tüm çocuk bakım kuruluşlarında çalışan meslek personeline uygulayıcı eğitimi verilecek. Çocukların psikososyal destek ihtiyacını belirlemeye yarayan bireysel risk ve değerlendirme formu hazırlanacak, programın verimliliğini ölçmek amacıyla etki analizi yapılacak.

Eğitimler Uzman Akademisyenler Tarafından Veriliyor

Programın eğitimleri, alanında uzman akademisyenler tarafından veriliyor. Eğitime katılan meslek elemanları, ilerleyen süreçte 81 ilde görev yapan diğer meslek elemanları için düzenlenmesi planlanan uygulayıcı eğitimlerinde görev alacak. Kasım ayında yapılması planlanan oturumlarla üç eğitici grubu daha eğitim alacak.

Engellilerimiz İçin Haberin Seslendirilmiş Hali