…
16 Mart 2021, Salı Ankara,Türkiye

Bakan Selçuk BM Kadının Statüsü Komisyonu’nun 65. Oturumunun Yuvarlak Masa Toplantısına Video Mesaj Yolladı


Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonu’nun 65. Oturumunun “Kadınların kamusal hayata ve karar alma süreçlerine tam ve etkili katılımı için elverişli bir ortam yaratmak” başlıklı yuvarlak masa toplantısına video mesaj yolladı.

“Aile-iş Dengesini Sağlamak İçin Önemli Çalışmalar Yürütüyoruz”

Kadınların karşı karşıya olduğu zorlu görevlerden birinin aile-iş dengesini sağlamak olduğuna işaret eden Bakan Selçuk, “Daha fazla aile dostu çalışma koşulları sağlamanın, kadınların işgücü piyasasına katılma istekliliğini artıracağına inanıyoruz. Ayrıca kadınlarımızın ve kızlarımızın hak ettiği eşit fırsatlara ulaşmaları için gece gündüz demeden çalışıyoruz” dedi.

“Kadınların Statüsü Türkiye'de Hayatın Her Alanında İstikrarlı Bir Şekilde İyileşti”

 Türkiye'de kimseyi geride bırakmama ilkesiyle antidemokratik uygulamalara son vermek için yönetmelikler yürürlüğe koyduklarının altını çizen Selçuk, ayrıca anayasada yapılan değişikliklerle kadına yönelik pozitif ayrımcılık uygulamaları hayata geçirildiğini belirtti. 

Bakan Selçuk, “Bu doğrultuda, kadınların potansiyellerini her düzeyde kullanmaları için daha elverişli bir ortam sağlamak için en son Ulusal Kalkınma Planımıza ve Kadının Güçlendirilmesi Strateji Belgemize özel politikalar yerleştirdik.” ifadelerini kullandı.

“Pandemi Sırasında Özverili Çalışmaları İçin Kadın Sağlık Çalışan ve Sosyal Hizmet Uzmanlarımıza Şükranlarımı Sunmak İsterim”

Özellikle son yirmi yılda, kadınların statüsünün Türkiye'de hayatın her alanında istikrarlı bir şekilde iyileştiğine işaret eden Selçuk, “Siyasette kadın milletvekili sayısı 2002'de 24 iken 2018'de 104'e ulaştı.” örneğini verdi.

Sürdürülebilir ve adil bir kalkınma elde etmek için, kadınların bilgi, beceri ve yetkinliklerini tüm profesyonel ve yönetsel seviyelere yansıtmanın önemine dikkat çeken Bakan Selçuk, “Bugün Türkiye'de sosyal hizmet uzmanlarının % 63'ü, sağlık çalışanlarının % 56'sı ve doktorların % 44'ü kadındır. Pandemi sırasında özverili çalışmaları için kendilerine şükranlarımızı sunmak isterim.” dedi.

Selçuk konuşmasını , “Kadınlar sonsuza dek ailelerimizin temeli ve toplumumuzun ayrılmaz bir parçası olacağından, zorlukların hiçbiri kadınları desteklemek ve cesaretlendirmek için özverili çalışmalarımızı sürdürmemizi engelleyemeyecektir.” mesajıyla bitirdi.

Engellilerimiz İçin Haberin Seslendirilmiş Hali