…
…
…
…
25 Ekim 2023, Çarşamba

Bakan Işıkhan, İttifak 8.7 Ulusal Stratejik Çalıştayı’na Katıldı


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, “İttifak 8.7 Ulusal Stratejik Çalıştayı” na katıldı.

Burada konuşma yapan Bakan Işıkhan, konuşmasına Gazze’de İsrail tarafından hastanelerin, okulların, ibadethanelerin, masum ve savunmasız sivillerin bulunduğu her yerin hukuksuzca ve acımasızca vurulmaya devam ettiğine değindi. Işıkhan, insani ve uluslararası değerleri yok sayarak Filistin halkına yaşatılan zulmü ve şiddeti lanetleyerek, mazlum ve masumların yanında olmaya devam edeceklerine vurgu yaptı.

Bakan Işıkhan, Türkiye Yüzyılı’nda barış ve huzur iklimini tesis etme çabalarının en somut adımının hiç kuşkusuz; Türkiye’yi her bakımdan daha güçlü bir küresel aktör haline getirecek verimli çalışmalara imza atmak olacağını belirterek, “Bir taraftan Gazzeli çocukların yaşama hakkını konuşurken bir taraftan da bugün, dünya çocuklarının hakları için de mücadele veren İttifak 8.7 kapsamında gerçekleştirdiğimiz çalıştayımız da tam olarak böyle bir amaca hizmet ediyor” diye konuştu.

“Köklü Sosyal Devlet Anlayışımızın Temelinde; Her Kesimin Korunduğu, Gözetildiği ve Geleceğe Güvenle Baktığı Bir Sistem Anlayış Yatmaktadır” 

Türkiye Yüzyılı Vizyonu’nun, çalıştay için referans olan iki temel hedeften birisi olduğuna işaret eden Bakan Işıkhan, “Diğeri ise küresel ölçekte referans hedef olan Birleşmiş Milletler (BM)  Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarıdır. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının temel misyonu, kimseyi geride bırakmama yaklaşımıyla 2030 hedeflerine ulaşmaktır. Bizim de köklü sosyal devlet anlayışımızın temelinde; her kesimin korunduğu, gözetildiği ve geleceğe güvenle baktığı bir sistem anlayış yatmaktadır. Bu anlayışa uygun olarak sekizinci "Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları" da, "İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme" yi amaçlıyor. Bu kapsamdaki alt hedeflerimizden biri olan 8.7 hedefiyle de daha spesifik olarak; zorla çalıştırma, modern kölelik, insan ticareti ve çocuk işçiliğinin ortadan kaldırılması hedeflenmektedir” ifadelerini kullandı.

“Çocuklarımız İçin Küresel Politikaların Oluşturulmasına ve Uygulanmasına Önemli Katkılar Sunabilecek Bir Rehber Haline Geldik”

Küresel İttifak’a rehber ülke olabilmek adına önemli bir aşama olarak kabul edilen Ulusal Stratejik Çalıştayı’ nın güçlü bir adım olduğunu kaydeden Bakan Işıkhan, şunları aktardı:

“Bakanlığımız çocuk işçiliği ile mücadelenin ulusal koordinasyonunu yürütmektedir. Bu alanda özellikle 1990’lı yıllardan bu yana ciddi bir tecrübeye ve birikime sahibiz. Bugün, ülkemizin geleceği olan çocuklarımız için küresel politikaların oluşturulmasına ve uygulanmasına önemli katkılar sunabilecek bir rehber haline geldik. İttifak 8.7 Rehber Ülkesi olarak sadece bu alanda tecrübe paylaşan bir ülke olmayı değil aynı zamanda zorla çalıştırma ve insan ticareti ile mücadele alanındaki kararlılığımızı da perçinlemeyi amaçlıyoruz. Nitekim ‘Türkiye Yüzyılı’ politika hedeflerinin de; temel hak ve hürriyetleri geliştirmeyi hedefleyen, insanı merkezine alan bir yaklaşımla hazırlandığını vurgulamak isterim.”

 

“Çocuk İşçiliğine Müsamaha Gösterilmesi Söz Konusu Olamaz”

Bakan Işıkhan, insanı odak alan ve geleceğe yatırım yapan bir ülkede çocuk işçiliğine müsamaha gösterilmesinin söz konusu olmadığının altını çizerek; insani kalkınma, temel insani haklar, emek ve hak kavramlarının tüm çalışmaların odak noktasını oluşturduğuna işaret etti.

Tüm diyalog mekanizmalarının etkin bir biçimde işletildiğini belirten Işıkhan, “Uluslararası norm ve standartlara uyumlu, yeniliklere açık, insana yakışır bir çalışma hayatının, öncelikle çocuk işçiliği gibi insan haklarına aykırı bir durumun önlenmesinden geçtiğine inanıyoruz. Başta Avrupa Birliği olmak üzere uluslararası alanda firmaların, insan haklarını gözeten ve çevreye duyarlı ticari faaliyetlerine ilişkin yasa çalışmaları da yine Bakanlığımızca dikkatle takip edilmektedir” ifadelerini kullandı.

Yaşanan gelişmelerin çalışma hayatında, insan haklarının korunmasına yönelik bilhassa özel sektöre önemli yükümlülükler getirdiğini aktaran Bakan Işıkhan, “İttifak 8.7 kapsamında bu konunun ele alınması hem uyum sürecimizi hızlandıracak, hem de bu yasal düzenlemelere hazırlık bakımından farkındalığın artırılmasına katkı sağlayacaktır” dedi.

“Çalışma Hayatının Geleceği İçin Tüm İletişim Kanallarını Açık Tutuyoruz” 

Işıkhan, insan haklarına saygılı ve çocuk işçiliğinin olmadığı bir çalışma hayatının oluşturulmasının, sadece devlet kurumları üzerinden inşa edilebilecek bir unsur olmadığına değinerek, şöyle devam etti:

“Toplumun tüm kesimlerinin ve özellikle bu alanın temelinde yer alan özel sektör işletmelerinin bu anlayışı sahiplenmesi ve taşın altına elini koyması başarıya ulaşmanın temel anahtarıdır. Bakanlık olarak çalışmalarımızı, çalışma hayatının tüm tarafları ve ilgili tüm kesimleri ile sosyal diyalog anlayışı içerisinde yürütüyoruz. Çalışma hayatının geleceği adına en iyi sonucu ortaya koymak için tüm iletişim kanallarını açık tutuyor, sosyal diyalog mekanizmalarını etkin ve verimli şekilde kullanıyoruz. Bu çerçevede geçtiğimiz günlerde çalışma barışının ve endüstri ilişkilerinin geliştirilmesi temel amacıyla oluşturulan Üçlü Danışma Kurulumuzu, 5 yıl aranın ardından ‘Türkiye Yüzyılında Sosyal Diyalog’ gündemiyle yeniden topladık. Yakın zamanda Kamu Personeli Danışma Kurulu ve Çalışma Meclisimizi de çalışanlarımızın ve işverenlerimizin sorunlarını gündeme taşımak ve çözümler üretmek amacıyla toplamayı planlıyoruz.”

Türkiye Yüzyılı Vizyonu ile uyumlu bir çalışma hayatının oluşmasına katkı sağlayacağı düşünülen Çalıştayın; faydalı sonuçlar ortaya koymasını dileyen Bakan Işıkhan, katılımcılara teşekkür etti.

Çalıştaya, Uluslararası Çalışma Örgütü Türkiye Direktörü Yasser Ahmed Hassan, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Mali İşbirliği Başkanı ve Birinci Müsteşarı Odoardo COMO ile kamu kurum ve kuruluşlarının, uluslararası kuruluşların, sosyal tarafların, meslek kuruluşlarının temsilcileri ve sivil toplum temsilcileri katıldı.