…
…
…
…
04 Kasım 2022, Cuma Ankara,Türkiye

Bakan Bilgin, “Metal ve Metalurji Sektöründe Yenilikçi Teknik ve Mesleki Yeterlilik Geliştirme Merkezi Projesi” nin Açılış Toplantısına Katıldı


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve AB Türkiye Delegasyonu’ nun hibe programıyla Ankara Ticaret Odası ve Gazi Üniversitesi işbirliğinde hayata geçirilen, “Metal ve Metalurji Sektöründe Yenilikçi Teknik ve Mesleki Yeterlilik Geliştirme Merkezi Projesi”nin (İNTECH) açılış toplantısına katıldı.

Toplantıda konuşma yapan Bakan Bilgin, teknolojinin başat olduğu ve diğer aktörlerin teknolojinin etrafında örgütlendiği tarihsel bir dönemin yaşandığına dikkati çekerek, “Bu değişime seyirci kalmamak ve değişimin içinde yer almak, onu yönetmek ayrı bir niteliği gerektirmektedir. Bu nitelik her şeyden önce insanın gücüyle, niteliğiyle, işgücünün niteliğiyle bir yönüyle de eğitimle ilgili bir konudur. Sanayileşme konusunda geç kalmış ve bunun bedelini ağır ödemiş bir ülkeyiz” ifadelerini kullandı.

Sanayileşmek için iyi yetişmiş insanlara, nitelikli işgücüne ihtiyaç olduğuna vurgu yapan Bilgin, “Teknolojiyi iyi yönetecek bilgiye sahip olan insana ihtiyaç var. Temel bilimler gelişmeden bilimsel bilgi gelişmez. Ekonomik gelişme meselelerini inceleyen iktisatçılar mesleki iş bölümünden teknik iş bölümüne geçişi bir değişim dalgası olarak görürler. Mesleki iş bölümü aşağı yukarı bütün toplumlarda vardır. Tarımsal çağdan itibaren daha çok gelişmiştir. Ticaretin, zanaatin, paranın gelişmesiyle markalaşma daha da hızlanmıştır ama teknik iş bölümü, endüstriyel iş bölümüdür. Endüstriyel iş gücünün ortaya çıkardığı bir iş bölümüdür. Ünlü iktisatçı Galbraith, ‘The New Industrial State’ kitabında bu meseleyi ele alır. Orada şunu söyler; ‘Teknolojinin yönetimi, sanayileşmiş ekonomilerin yönetimi, tekno-strüktürü gerektiriyor’. Tekno-strüktürü inşaa edecek bir yapı yoksa o ülke hangi zenginliklere sahip olursa olsun geri kalır” diye konuştu.

“İnsan Gücünün Yeni Teknolojiler İçerisinde Yeniden Şekillenmesine İhtiyaç Var”

Projeye destek veren bütün kuruluşları tebrik eden Bakan Bilgin, şunları kaydetti:

“Biliyoruz ki bugün yeni bir dönemde, yeni bir çağın eşiğindeyiz. Teknolojik gelişme aşamasında da yeni bir safhaya geçiyoruz. Bu ihtiyaç pandemiden sonra çok hızlı bir şekilde ortaya çıktı. Demek ki toplumda derinlemesine yürüyen bir eğilim vardı. Pandemi sonrası dünyada yaşanılan çalkantılar, dalgalanmalar ve onların meydana getirdiği kriz bu süreci daha da ön plana çıkardı. Farklılaşan bilgi teknikleriyle yeni bir aşamadayız. Yani tekno-strüktürü bilgi toplumuna uygun bir şekilde yeniden inşa etmek durumundayız. Bunun için de burada derinlemesine eğitime, derinlemesine kalifikasyona ihtiyaç var. İnsan gücünün bu yeni teknolojiler içerisinde yeniden şekillenmesine ihtiyaç var. Bunun öncülüğünü de bu tür programların desteğiyle üniversitelerimiz yapacak. Teorik bilgiyi, temel bilimlerin bilgisini, mühendisliğin bilgisine çeviren bilimsel gelişmeleri uygulamak için daha fazla özel eğitime ihtiyacımız var. Ben bu programın ülkemize, endüstrimize ve Türkiye’nin ekonomik gelişmesine katkı yapacağını düşünüyorum.”

“Reel Sektör-Üniversite El Ele Vererek Sektörün İhtiyaç Duyduğu Niteliğe Sahip Öğretmeni ve Öğrenciyi Yetiştirecek”

Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran ise her fırsatta mesleki eğitimin önemine vurgu yaptıklarının altını çizerek, şöyle konuştu:

“Bugün başlayan projeyle mesleki eğitim konusunda örnek olacak önemli bir adım atıyoruz. Metal ve metalürji alanında kurulacak sektörel yetkinlik geliştirme merkeziyle bir yandan son teknolojilere dayalı laboratuvar alt yapısıyla sektörel AR-GE desteği sağlarken diğer yandan nitelikli iş gücünü yetiştirecek olan meslek ve teknik lise öğretmenlerini de yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Gazi Üniversitesi bünyesinde laboratuvar alt yapısının güçlendirilmesi, üç boyutlu modelleme ve simülasyon üzerine ek bir laboratuvar kurulması gerçek yaşam pratiğine dayalı deneyimsel bir öğretim, öğrenme alanının oluşturulması da yine proje kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetler arasında yer alıyor. Projeyle en az 200 mesleki eğitim ve öğretim öğretmenine eğitim verilmesi amaçlanıyor. Projeyle metal ve metalürji sektöründe mesleki eğitimin kalitesini yükselmesine katkı sağlarken reel sektörün beklentilerini karşılayabilecek işgücünün azami nitelikte yetişmesinin koşulları da oluşturulacaktır. Bu projeyle reel sektör-üniversite el ele vererek sektörün ihtiyaç duyduğu niteliğe sahip öğretmenin de öğrencinin de yetiştirilmesine imkan sağlanacaktır. Mesleki eğitimin geliştirilmesi konusunda örnek teşkil edecek bu proje sayesinde şehrimiz de ülkemiz de kazanacak.”

Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız da, üniversitedeki bilgi ve birikim sanayiye, sanayide geliştirilen teknolojinin de üniversiteye aktarılacağını belirterek, “Üniversitenin eğitim programları, sanayinin bilişim ihtiyaçlarına yönlendirilmeli, üniversite öğrencilerinin sanayi ile işbirliğinin önü açılmalı, eğitimden aldığımız bilgiyi işletmeye, işletmeden aldığımız bilgiye sentezlenmelidir. Mühendislik ve fen bilimleri eğitimlerinde üniversite-sanayi işbirliği çok büyük önem arz etmektedir. Proje kapsamında sürdürülen çalışmalar ile sadece bir merkez oluşturmakla sınırlı kalmayıp günümüz teknolojisine paralel eğitimler vermeyi amaçlamaktadır” dedi.

Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanı Süreyya Erkan ise, Türkiye’nin kalkınma sanayileşme noktasında mesleki yeterliliğin rolü tartışılmaz olduğunu söyleyerek, proje hibe programı kapsamında 18 projeye yaklaşık 10 milyon Euro kaynak aktarılacağı bilgisini paylaştı.

Nikolaus Meyer-Landrut da, projeyle doğru becerilere sahip insanların bunlara ihtiyaç duyan paydaşlarla buluşturulacağını ve burada mesleki eğitim merkezlerinin oldukça önemli olduğuna vurgu yaptı.

Konuşmaların ardından Bakan Bilgin’e hediye takdim edildi ve aile fotoğrafı çekildi.

Programa Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanı Süreyya Erkan, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Nazan Şener, Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız ile Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran katıldı.