…
…
…
12 Ağustos 2021, Perşembe Ankara,Türkiye

Bakan Bilgin, 6. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmelerinde Hükümetin Zam Teklifini Açıkladı


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Başkanlığında gerçekleştirilen 6. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri kapsamındaki toplantıda Kamu İşveren Heyeti teklifini sundu. 

2022-2023 yıllarını kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Bakan Bilgin, memur ve memur emeklisi için 2022'nin ilk 6 ayında yüzde 5 artı enflasyon farkı, ikinci 6 ayında yüzde 6 artı enflasyon farkı, 2023'ün ilk 6 ayı için yüzde 6 artı enflasyon farkı, ikinci 6 ayı için de yüzde 6 artı enflasyon farkı teklif etti.

“Çalışanlarımızı Enflasyona Karşı Koruyacak Bir Ücret Politikasında Birlikte Karar Aşamasına Geleceğiz”

Bakan Bilgin, 2022-2023 yıllarını kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri kapsamında, “2022 yılının birinci 6 ayı için yüzde 5 artı enflasyon farkı, ikinci 6 ayı için de yüzde 6 artı enflasyon farkı önerisini veriyoruz. 2023 için de ilk 6 ay yüzde 6 artı enflasyon farkı, ikinci 6 ayı için de yüzde 6 artı enflasyon farkı önerisinde bulunuyoruz. Tabi bu rakamsal öneriler karşı verilmiş bir tekliftir, bunlar müzakere edilecektir. Bu müzakerelerin sonucunda da ümit ediyorum, uzlaşacağımız bir oranda hem enflasyonu kontrol altına alacak hem de çalışanlarımızı enflasyona karşı koruyacak bir ücret politikasında birlikte karar aşamasına geliriz. Türkiye’nin bugün içinde bulunduğu sorunların 2022’yi dikkate aldığımız zaman sürdürülen ekonomik kararların özelikle 2023 döneminde daha da kontrol edilebilir, enflasyonun daha aşağıya çekildiği bir süreçte 2023 de refah payını da dikkate alan bir açıklamayı nihai görüşmemizde ifade edeceğimi belirtmek isterim” bilgilerini paylaştı.

“3600 Meselesinin Bu Sözleşme Sürecinin İçerisinde Çözülmesi Gerektiği Görüşünü Benimsiyoruz”

Türkiye’nin ekonomik sorunları içerisinde en önemli konulardan birinin son yıllarda muhtelif kaynakları olan enflasyon problemi olduğuna dikkati çeken Bilgin, “Enflasyonu, ciddi bir şekilde ele almak lazım, enflasyona karşı hem sosyal koruma kalkanını oluşturmak hem de enflasyonla mücadele stratejisine katkı yapmak gerekir. Sözleşme çerçevesinde Türkiye Kamu-Sen ve Memur-Sen Konfederasyonlarımızın verdiği teklifleri değerlendirdiğimizde meselenin birkaç hususta düğümlendiğini görüyoruz. Bunlardan en önemlilerinden biri 3600 meselesidir. Konfederasyonlarımızın verdiği bu teklife karşı biz de 3600 meselesinin bu sözleşme sürecinin içerisinde çözülmesi gerektiği görüşünü benimsiyoruz. Bu çerçevede devlet bu sorunu çözmek konusunda, bu süreç içerisinde gerekli çalışmaları yapacak, biz de bu sözleşme ile bu meseleyi gündemimizin içindeki önemli bir sosyal mutabakat meselesi olarak görüyoruz. Diğer bir mesele sözleşmeli personel meselesidir, sözleşmeli personel konusunda haklarının yeniden düzenlenmesi, kamu personelinin haklarına sahip olmasına ilişkin bir teklif vardır, bu teklif konusunda da benzer bir yaklaşıma sahip olduğumuzun altını çizmek isterim” dedi.

“Devlet, Çalışanları Ve Üretim Sistemi İle Ayakta Durduğu Müddetçe Sorunlara Daha İyi Cevap Verecektir”

“Bütün ekonomik talepleri karşılayabileceğimiz ölçüde karşılamamız toplumda ve çalışanlarımızda geleceğe dönük bir güven duygusu yaratmamız fevkalade önemlidir” diyen Bilgin şöyle devam etti:

“Devlet çalışanları ve üretim sistemi ile ayakta durduğu müddetçe sorunlara daha iyi cevap verecektir. Nitekim Türkiye son çeyrekte yüzde 7 büyüme gerçekleştirdi, önümüzdeki çeyrekte de belki bunun üzerinde bir büyüme gerçekleştirecek. Bugün açıklanan sanayi büyüme oranlarına bakıldığında üretim gücü ile bütün bu sorunlara cevap verebilecek bir dinamizme sahip olunduğu görülecektir. Bu bakımdan biz bu büyümeyi sosyal politikalarımızla güçlendirerek, geleceğe daha güçlü bir şekilde hazırlandığımızı ifade etmek istiyoruz. Dün bildiğiniz gibi yaklaşık 700 bin kamu işçisi için Türk-İş ve Hak-İş Konfederasyonlarımızla imzaladığımız çerçeve anlaşmayla kamu işçilerinin beklentisini karşılayacak, tatmin edecek bir ücret ve sosyal haklar sözleşmesini gerçekleştirdik. Çalışanlarla yaptığımız mutabakat, Türkiye’nin toplumsal dayanışma gücünü arttırdığı gibi toplumsal gelişmesine de önemli katkı yapmıştır. Bizler elbette siyasi görevlerdeyiz ama siyaset toplumsal uzlaşmayla beslenen bir kurumdur. Türkiye toplumsal olarak bu uzlaşma ile zenginleşecek, zenginliğine zenginlik katacak bir ülkedir. Bu bakımdan daha geniş bir kesimi kapsayan memurlarla yapacağımız toplu sözleşme de önem kazanmaktadır. Bildiğiniz gibi işçilerle yaptığımız sözleşme 2021 ve 2022 yıllarını kapsamaktaydı, bugün sürdürdüğümüz toplu sözleşme görüşmeleri ise 2022 ve 2023’ü kapsamaktadır. Bu bakımdan bizim karşı teklif olarak önerdiğimiz oranları değerlendirirken bu yıllar arasındaki farklılığın dikkate alınması gerektiğini belirtmek istiyorum.”

“Türkiye Geleceğe Dönük Stratejik Hedeflerinden Vazgeçmeyecek Bir Ülkedir”

Türkiye’nin sorunları çözme kabiliyetine sahip bir ülke olduğunu söyleyen Bakan Bilgin, “Pandemi süreci devam etmektedir, bununla ilgili devlet sadece sağlık sistemi ile değil, sosyal yardımlarla, sosyal harcamalarla özellikle biz Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak Kısa Çalışma Ödeneği, İşsizlik Sigortası, Nakdi Ücret Desteği gibi çok farklı sosyal politika araçları ile sürecin bir araya getirdiği sorunlara cevap verdik ve vermeye devam ediyoruz. Çok şükür Türkiye sorunlarını çözme kabiliyetinde olan bir ülkedir. Sorunlara her toplumda rastlanabilir ama o sorunlara cevap verebilecek bir devlet mekanizması işliyorsa o ülke sorunların üzerinden gelir ve geleceğe güvenle bakabilir ki Türkiye böyle bir ülkedir.” ifadelerini kullandı.

Dünya Sağlık Örgütü de dâhil çeşitli uluslararası örgütlerin sağlık sistemi ile ilgili Türkiye’nin başarısının altını çizdiğini kaydeden Bilgin, “Sadece pandemi süreci ile değil, Türkiye’nin kalkınma aşamasında yaşadığı sorunlar, uluslararası sistemin Türkiye’ye dönük saldırıları, hesapları var; bölgede büyük bir kaos yaşanıyor ve yaşadığımız coğrafyada bütün bunların sebep olduğu birçok toplumsal, ekonomik ve siyasal sorun var ve Türkiye bunlarla baş etmektedir. Son zamanlarda karşılaştığımız orman yangınları, sel felaketleri gibi tabii olayların da küresel sistemin yaşadığı büyük kriz ile alakası olduğunu görüyoruz. Türkiye’ye dönük operasyonlar ve bunların sonuçları da var ama Türkiye bunları aşacak bir ülkedir ve geleceğe dönük stratejik hedeflerinden vazgeçmeyecek bir ülkedir, bütün bunları başarmanın en önemli şartı bizim toplumsal birliğimizi ve toplumsal dayanışmamızı güçlendirmemizdir” diye konuştu.

Toplantıda, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, KESK Eş Başkanı Mehmet Bozgeyik, Kamu İşveren Heyeti ile hizmet kollarında yetkili sendikaların temsilcileri yer aldı.