…
16 Şubat 2022, Çarşamba Ankara,Türkiye

3600 Ek Gösterge Komisyonu İlk Toplantısını Yaptı


Kamu çalışanlarının 3600 ek gösterge düzenlemesi çalışmalarına ilişkin ilk komisyon toplantısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin başkanlığında, Bakanlığın ev sahipliğinde Reşat Moralı Toplantı Salonu’nda gerçekleşti. 

Toplantının açılış konuşmasını yapan Bakan Bilgin, 3600 ek gösterge meselesini Memur-Sen ile yaptıkları toplu sözleşmeyle kayıt altına aldıklarını aktararak, böylece konunun temenni olmaktan çıktığını söyledi.

Bakanlık bünyesinde bugüne kadar konuyla ilgili teknik çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Bilgin, konunun Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı gibi diğer kamu kurumlarını da ilgilendirdiğini de belirtti. Kamuda çalışan herkesin 3600 ek gösterge sorununun çözümüne ilişkin beklentileri olduğuna dikkati çeken Bilgin, meseleyi sosyal paydaş olan sendikaların da yer aldığı komisyonda ele alacaklarını aktardı. 

3600 ek gösterge konusunun çalışanlar açısından önemine işaret eden Bilgin, şöyle devam etti: 

"Kamu personel sisteminde çok eskiden reform adı altında bazı düzenlemeler yapılmıştır ama sistem bütünüyle ele alınmadığı için özellikle kariyerde ilerleme ve bir anlamda ödül sistemi olan çeşitli yükseltme kararları, ücret ve emeklilik de dahil olmak üzere kamu personelinin birçok sorunu farklı düzenlemelerle içerisinden çıkılmaz hale gelmiş, eşitsizlikler meydana gelmiş, adalet duygusunu zedeleyen düzenlemeler yapılmış. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuda ortaya koyduğu karar, kamuda 3600 ek gösterge meselesinin adil bir şekilde, kamu çalışanları arasında adalet duygusunu yaygınlaştıracak şekilde düzenlenmesini kapsamaktaydı. Biz de bu çerçevede meseleyi ele aldık." 

"Çalışanlarımızı Enflasyona Ezdirmeme Sözünün Gereğini Yapacağız” 

Türkiye'nin yaşadığı ekonomik problemlerin aşılması konusunda önemli adımların atıldığına değinen Bilgin, yeni ekonomi modeli çerçevesinde uygulanan politikaların, bu sorunların aşılması için Türkiye'nin önündeki önemli bir imkan olduğunu söyledi.

Bilgin, paketin uygulanma sürecini hızlandırarak ekonomi sorunlarını daha etkin çözme imkanına sahip olacaklarını belirterek ekonomi alanında son açıklanan büyüme rakamlarının da buna işaret ettiğini sözlerine ekledi. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının her şeyden önce sosyal politikaları uygulamakla görevli bir bakanlık olduğunu hatırlatan Bilgin, şu bilgileri paylaştı: 

"Bakanlığımız, çalışanları korumakla görevli bir bakanlık. Geçtiğimiz dönem uyguladığımız bu yaklaşımla yeni ekonomik modelin yanında yeni sosyal politikalar devreye sokarak toplumun krizlere karşı korunmasını sağlayacak tedbirleri de devreye aldık. Yaptığımız toplu sözleşmeler bu konuda çok önemli adımlardı. Fakat enflasyonist ortam bu toplu sözleşmelerde ciddi aşınmalara yol açtı. Ama ona karşı da başka tedbirleri devreye soktuk. Biliyorsunuz enflasyon farkını vermekle kalmadık, sosyal denge desteği verdik. Netice itibarıyla emeklilerimizin 1500 lira olan emekli maaşını 2 bin 500 liraya çıkartarak, onların üzerinde yüzde artışları gerçekleştirerek tedbirler almaya devam ediyoruz. Elbette zor bir dönemden geçiyoruz. Bunların yeterli olduğunu söylemek mümkün değil ama bunlara ilaveleri yapacağız. Yıllık enflasyon yüzde 36 iken, biz altı aylık enflasyon için yüzde 31 zam yaptık. Temmuz’da da benzeri bir durumla karşı karşıya kaldığımız zaman bu düzenlemeleri yapacağız. Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözünün gereğini yapacağız. Bundan hiç kimsenin endişesi olmasın." 

"Çalışanlarımızın Beklentilerini Adil Şekilde Karşılayacak Bir Düzenlemeyi Yapma Kararlılığındayız” 

3600 Ek Gösterge Komisyonu'nda hem kamunun hem sosyal tarafların olduğunu ifade eden Bilgin, şunları kaydetti:

"3600 ek göstergeyle kamu çalışanlarımızın beklentilerini adil şekilde karşılayacak bir düzenlemeyi yapma kararlılığındayız. Sayın Cumhurbaşkanımız, bunun bu sene içerisinde çözüleceğini söyledi. Biz de ilk komisyon toplantımızı gerçekleştiriyoruz. Bu komisyonda meseleler ele alınacak, sosyal tarafların talepleri dile getirilecek, kamu kuruluşlarının imkan ve bakış açıları, teknik olarak bu sorunun çözümüne dair önerileri değerlendirilecek. Komisyon nihai olarak bu kararını birkaç toplantı içerisinde verecek. Bunun adil bir çözüm olacağına dair şimdiden kanaatimi belirtmek isterim."

Tüm ücretlerde asgari ücret kadar olan kısmın vergi dışı bırakılmasıyla büyük bir adım atıldığını söyleyen Bilgin, "3600 ek göstergede de büyük bir adım atacağız. Kamu personeli arasındaki adaletsizlik duygusunu ortadan kaldıran bir düzenlemeyle beklentileri karşılayacağımıza inanıyorum. İnşallah Türkiye için beklentileri karşılayacak bir sonuç ortaya çıkacaktır" diye konuştu.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da 3600 ek gösterge çalışmalarındaki temel amacın; kamu görevlilerinin ekonomik olarak iyileşmesini sağlamak, sosyal refahına katkıda bulunmak, mesleki motivasyonunu artırmak ve beklentilerini karşılamak olduğunun altını çizerek, “Toplu sözleşme kararı gereği 2022 yılı içerisinde tamamlanması gereken 3600 ek gösterge konusunun yılın ilk yarısında tamamlanması için karşılık teyit sağladık. Ek gösterge sistematiği kamuda çalışanların hiyerarşik düzen ve mesleki sorumluluklarını dikkate alarak yapılan bir düzenlemedir. Zamanla çeşitli bozuklukların oluştuğu bu düzenlemenin yeniden toparlanması ve beklentileri karşılaması adına biz de katkı sunacağız. 3600 ek gösterge konusunu toplu sözleşme ile vaat olmaktan çıkarıp bir yol haritasına dönüştürdük. Bu konunun ele alınması gerek kamu görevlileri açısından gerekse siyasi açıdan son derece önemlidir. Bir takvim dahilinde yapılacak çalışma ile 3600 ek gösterge konusunu hayata geçireceğiz. 6. Dönem Toplu Sözleşme ile 3600 ek göstergenin sadece belirli meslek grupları üzerinden değil daha geniş bir çerçeveden ele alınmasına karar vermiştik. Ara düzenlemelerle ortaya çıkan sorunların çözümü için adaletin yeniden tesis edilmesine ve topyekün ele alınmasına ihtiyaç vardır. Bu masada adaletin yeniden tesis edilmesi için olağanüstü bir gayret göstereceğiz. Bu konunun akabinde yine toplu sözleşme ile karara bağladığımız sözleşmeli personellerin kadroya geçirilmesi konusunun da bakanlık ile eşzamanlı olarak görüşülmesi adına çalışmalarımızı ilerleyen günlerde başlatacağız”  dedi.

Toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan yardımcıları Ertuğrul Soysal, Adnan Ertem, Faruk Özçelik ve Lutfihak Alpkan, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Cevdet Ceylan, Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürü Yakup Tekin, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Bütçe Genel Müdürü Bahtiyar Sazlık, Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürü Bilal Şentürk ve Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın ve konfederasyona bağlı 11 sendikanın temsilcisi katıldı.

3600 Ek Gösterge Komisyonunun ikinci toplantısının 16 Mart'ta yapılacağı öngörülüyor.