Mülteci ve İkincil Koruma Statüsü


MÜLTECİ

Avrupa ülkelerinde meydana gelen olaylar nedeniyle; ırkı, dini, tabiiyeti, belli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi düşüncelerinden dolayı zulme uğrayacağından haklı sebeplerle korktuğu için vatandaşı olduğu ülkenin dışında bulunan ve bu ülkenin korumasından yararlanamayan ya da söz konusu korku nedeniyle yararlanmak istemeyen yabancıya veya bu tür olaylar sonucu önceden yaşadığı ikamet ülkesinin dışında bulunan, oraya dönemeyen veya söz konusu korku nedeniyle dönmek istemeyen vatansız kişiye statü belirleme işlemleri sonrasında verilen statüyü ifade eder.

Mülteci statüsü sahibi, statü almasından itibaren bağımlı veya bağımsız olarak çalışabilir. Yabancıların çalışamayacağı iş ve mesleklere ilişkin diğer mevzuatta yer alan hükümler saklıdır.

Mülteci statüsü sahibi kişiye Göç İdaresi Başkanlığınca verilecek kimlik belgesi, çalışma izni yerine geçer ve bu durum kimlik belgesine yazılır. Bu statüyü kazanmış kişiler söz konusu kimlik belgesiyle ülkemizde çalışma izni almadan çalışabilirler.

 

İKİNCİL KORUMA

Mülteci veya şartlı mülteci olarak nitelendirilemeyen, ancak menşe ülkesine veya ikamet ülkesine geri gönderildiği takdirde;

  • Ölüm cezasına mahkûm olacak veya ölüm cezası infaz edilecek,
  • İşkenceye, insanlık dışı ya da onur kırıcı ceza veya muameleye maruz kalacak,
  • Uluslararası veya ülke genelindeki silahlı çatışma durumlarında, ayrım gözetmeyen şiddet hareketleri nedeniyle şahsına yönelik ciddi tehditle karşılaşacak,

olması nedeniyle menşe ülkesinin veya ikamet ülkesinin korumasından yararlanamayan veya söz konusu tehdit nedeniyle yararlanmak istemeyen yabancı ya da vatansız kişiye, statü belirleme işlemleri sonrasında verilen statüyü ifade eder.

İkincil koruma statüsü sahibi, statü almasından itibaren bağımlı veya bağımsız olarak çalışabilir. Yabancıların çalışamayacağı iş ve mesleklere ilişkin diğer mevzuatta yer alan hükümler saklıdır.

İkincil koruma statüsü sahibi kişiye Göç İdaresi Başkanlığınca verilecek kimlik belgesi, çalışma izni yerine geçer ve bu durum kimlik belgesine yazılır.