Harç ve Değerli Kâğıt Bedelinin Ödenmesi


Harç ve Değerli Kâğıt Bedelinin Ödenmesi

492 sayılı Harçlar Kanunu gereğince; yabancılara verilecek çalışma izni ve çalışma izni muafiyeti belgesi harca tabidir. Değerli kâğıt olarak düzenlenen bu belgelerden ayrıca 210 sayılı Değerli Kâğıtlar Kanunu uyarınca değerli kâğıt bedeli tahsil edilir. Ülkemizde çalışmak üzere yapılan başvurularda, talebi Bakanlığımızca uygun bulunan yabancılar için harç ve değerli kâğıt bedelinin ayrı ayrı yatırılması zorunludur. Bildirim tarihinden itibaren 30 gün içinde istenilen harç ve değerli kâğıt bedelinin yatırılmaması halinde çalışma izni / muafiyeti başvurusu reddedilmektedir.

 

2024 Yılı Çalışma İzni ve Çalışma İzni Muafiyeti Harç Tutarları

30 Aralık 2023 tarihli ve 32415 (2. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Harçlar Kanunu Genel Tebliği  (Sıra No: 94)  ile belirlenen, 01.01.2024‘ten itibaren geçerli olacak 2024 yılına ait Çalışma İzni Belgesi ve Çalışma İzni Muafiyeti Belgesi harç tutarları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

 

İZİN TÜRÜ /SÜRE

 HARÇ

HARÇ TUTARI (TL)

Süreli /1 yıla kadar (1 yıl dahil)

Çalışma İzni / Muafiyeti Belgesi

7.345,00

Kayıp Kart Ücreti*

3.672,50


Süreli
/1 yıldan fazla ve 2 yıl süreli

Çalışma İzni / Muafiyeti Belgesi

14.690,00

Kayıp Kart Ücreti*

7.345,00


Süreli
/2 yıldan fazla ve 3 yıl süreli

Çalışma İzni / Muafiyeti Belgesi

22.035,00

Kayıp Kart Ücreti*

11.017,50

Süreli /3 yıldan fazla ve 4 yıl süreli

Çalışma İzni / Muafiyeti Belgesi

29.380,00

Kayıp Kart Ücreti*

14.690,00

Süreli /4 yıldan fazla ve 5 yıl süreli

Çalışma İzni / Muafiyeti Belgesi

36.725,00

Kayıp Kart Ücreti*

18.362,50

Süresiz

Çalışma İzni Belgesi

73.480,60

Kayıp Kart Ücreti*

36.740,30

Bağımsız

Çalışma İzni Belgesi

73.480,60

Kayıp Kart Ücreti*

36.740,30

Geçici Koruma Çalışma İzni /1 Yıl (Standart)

Çalışma İzni Belgesi

2.732,40

Kayıp Kart Ücreti*

1.366,20

 

* Kaybolduğu bildirilerek yenilenmesi talep edilen çalışma izni ve çalışma izni muafiyeti belgelerinden güncel harç bedelinin yarısı ve güncel değerli kâğıt bedeli tam olarak alınır (492 sayılı Harçlar Kanunu Md. 90).

2024 Yılı Değerli Kâğıt Bedeli

28 Aralık 2023 tarihli ve 32413 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Muhasebat Genel Müdürlüğü Değerli Kâğıtlar Genel Tebliği (Sıra No: 86) ile belirlenen, 01.01.2024‘ten itibaren geçerli olacak 2024 yılına ait Çalışma İzni Belgesi ve Çalışma İzni Muafiyeti Belgesi değerli kâğıt bedeli aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

DEĞERLİ KÂĞIT BEDELİ

2024 YILI

565,00 TL

 

Ödeme Kanalları

Kredi Kartıyla Doğrudan Ödeme

Ödemeler, Dijital Vergi Dairesi (https://dijital.gib.gov.tr)  ana sayfasında bulunan “Referans Numarası İle Ödeme” ekranına tıklayarak açılan ekranda kurum adını “Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü” olarak seçip “9” ile başlayan T.C. Yabancı Kimlik Numarası ve yabancıya e-posta ile iletilen İşlem (Referans ID) Numarası bilgileriyle yapılabilmektedir.

Alternatif Ödeme Yöntemi

Eğer ödemeler Türkiye içerisinde anlaşmalı bankalar (T.C. Ziraat Bankası, T. Halk Bankası, T. Vakıflar Bankası) aracılığıyla ödenecekse; iletilen e-postada belirtilen tutarlar üzerinden ve bildirilen hesap kodlarına eksiksiz ve tam olarak yatırılmalıdır. İstenilen miktardan eksik veya fazla yatırılması halinde işlem sonuçlandırılamamaktadır. Bu kapsamda;

Çalışma İzni Belgesi için:

- Çalışma izni harç tutarının 9130 kodlu hesaba,

- Değerli Kâğıt Bedelinin 9267 kodlu hesaba;

Çalışma İzni Muafiyeti Belgesi için:

- Çalışma izni muafiyeti harç tutarının 9280 kodlu hesaba,

- Değerli Kâğıt Bedelinin 9268 kodlu hesaba;

ayrı ayrı makbuzlarla (yabancı şahsın yabancı kimlik numarası beyan edilerek) yatırılmalıdır.

Bu ödemelerde bankalara ilave herhangi bir havale veya benzeri masraf ödenmeyecektir. Yapılan tüm ödemeler sistem üzerinden görülebilmekte olup, Bakanlığımıza ayrıca makbuz/dekont ibraz edilmesine gerek bulunmamaktadır.