21 Ekim 2022, Cuma

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav Duyurusu


Bakanlığımız merkez ve döner sermaye kadrolarında görev yapan personelin liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak görevde yükselme ve unvan değişikliğine ilişkin öğrenim, sınıf ve kadro durumları gözetilerek görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı yapılacaktır. 

Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı Gazi Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 24/12/2022 tarihinde Saat:10:00’da Ankara’da yapılacak olup sınava ilişkin kadrolar, sınava katılma şartları, sınav konuları ve usulü, değerlendirme yöntemi, başvuru tarihi, başvuru şekli ve gerekli belgeler ile diğer hususlar Başvuru Kılavuzunda yer almaktadır.

 

Başvuru kılavuzu için tıklayınız.

 

Ek-1: Başvuru dilekçesi (Tıklayınız)

Ek-2: Engel Bilgi Formu (Tıklayınız)

Ek-3: Kariyer Kapısı Aday Kullanım Kılavuzu (Tıklayınız)

 

 

Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınav takvimi, duyuru veya eklerinde zorunluluktan kaynaklı değişiklikler ile yeni yapılacak duyurular https://www.csgb.gov.tr/ internet adresinden yayımlanacak ve tebligat niteliğinde olacaktır. 

İlgililere duyurulur.