…
15 Kasım 2019, Cuma

Geleceği Hasat Etmek Projesi


Bakanlığımız desteği ile Adil Çalışma Örgütü (FLA) tarafından yürütülmekte olan “Geleceği Hasat Etmek: Türkiye’de Tarımda Çalışan Mevsimlik Gezici ve Geçici İş Gücünün İşe Alım Süreçlerinin ve Çalışma Koşullarının İyileştirilmesi Projesi”  1. Yönlendirme Komitesi Toplantısı 15 Kasım 2019 tarihinde gerçekleşmiştir.

Genel Müdür Yardımcımız Şeref KAZANCI’nın açılış konuşmalarıyla başlayan toplantı, proje faaliyetlerine ilişkin ilk bulgular ile devam etmiş ve saha çalışmalarının değerlendirilmesiyle sona ermiştir.