…
…
18 Mayıs 2023, Perşembe Cenevre

BM Çocuk Hakları Sözleşmesi


Ülkemizce 2019 yılında Birleşmiş Milletler’e tevdi edilen “Çocuk Hakları Sözleşmesi Birleştirilmiş 4. ve 5. Periyodik Rapor” incelemesi Çocuk Hakları Komitesi 93. Oturumu kapsamında, 17-18 Mayıs tarihlerinde Cenevre’de gerçekleştirildi.

Adalet Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,  Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı temsilcilerinden oluşan Türkiye Delegasyonu tarafından sözleşmeye uyum kapsamında yapılan çalışmalar aktarıldı.

Çocuk Hakları Komitesi üyelerine Bakanlığımızın çocuk işçiliği kapsamında yürüttüğü faaliyetler hakkında bilgi verildi. Gelecek dönemde çocuk işçiliğinin önlenmesi ve çocuk haklarının korunması kapsamında yapılacak çalışmalar anlatıldı.

Bu kapsamda BM-ILO Çocuk İşçiliği Birimi ziyaret edilerek ILO Türkiye ofisi ile birlikte yürütülmekte olan projelerin durumu ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri çerçevesinde ülkemizin rehber ülke olma niyeti çerçevesinde oluşturulan yol haritası istişare edildi.