…
16 Aralık 2021, Perşembe Ankara

2022 yılı asgari ücreti brüt 5.004 TL, net 4.253,40 TL olarak belirlendi


Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 16 Aralık’ta gerçekleştirilen 4. toplantısında, 2022 yılında uygulanacak asgari ücret düzeyi tüm tarafların mutabakatıyla belirlendi. 01.01.2022 – 31.12.2022 döneminde işçinin 1 günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretinin 166,80 TL olarak tespit edildiğine ilişkin Komisyon Kararı 17.12.2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlandı.

Kararla birlikte 2022 yılında net asgari ücret bir önceki yıla göre % 50,5 düzeyinde artırılarak aylık 4.253,40 TL düzeyine çekilmiş oldu. Bu oran, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Kasım ayı enflasyon oranının yaklaşık olarak 30 puan üzerinde.

Asgari ücret artışının işveren maliyetlerinde yaratacağı baskıyı azaltmak ve net asgari ücreti yukarı çekmek amacıyla kamu otoritesi de gelir ve damga vergileri üzerinde bir tasarrufta bulunarak asgari ücretten gelir ve damga vergilerini kaldırma kararı aldı. Bu destekle birlikte asgari ücretin işverene maliyeti 5.879,70 TL düzeyinde tutulmuş olacak.

2022 yılı için belirlenen asgari ücretin hesap detaylarına buradan ulaşılabilir.