13 Ocak 2021, Çarşamba

Nakdi ücret desteği ile istihdama dönüş ve ilave istihdam teşviği tutarları güncellendi


Asgari ücretin 2021 yılında artırılmasına bağlı olarak, istihdamın korunmasına ve geliştirilmesine yönelik destek tutarlarında güncelleme yapıldı. 12.01.2021 tarihli ve 3423 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla İş Kanunu Geçici 10. maddesi uyarınca işveren tarafından ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçiler ile 15/3/2020 tarihinden sonra 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu 51. maddesi kapsamında iş sözleşmesi feshedilen ve işsizlik ödeneğinden yararlanamayan işçilere, İşsizlik Sigortası Fonundan sağlanan günlük 39,24 TL tutarındaki nakdi ücret desteği, 2021 yılı asgari ücret artışı oranında (%21,56) artırıldı.

Aynı Kararla; 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Geçici 27. maddesinde düzenlenmiş olan 1/1/2019-17/4/2020 tarihleri arasındaki dönemde işini kaybetmiş kişiler ve SGK bildirimi yapılmadan çalıştırılanların; iş veya hizmet sözleşmelerinin sona erdiği ya da (SGK bildirimi yapılmadan) hâlihazırda çalışmakta oldukları en son özel sektör işverenine istihdam edilmek üzere başvuruda bulunmaları koşuluyla; fiilen çalıştırılmaları, ücretsiz izne çıkarılmaları ve işveren tarafından başvurularının kabul edilmemesi hallerinde farklı tutarlarda sağlanan desteklerle aynı Kanunun Geçici 28. maddesinde düzenlenmiş olan 1/10/2020 tarihi itibarıyla işsiz olan kişilerin, 2019/Ocak ila 2020/Nisan aylarında/dönemlerinde en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak işe alınmaları durumunda yine fiilen çalıştırılmaları veya ücretsiz izne çıkarılmaları hallerinde farklı tutarlarda sağlanan destekler de 2021 yılı asgari ücret artışı oranında (%21,56) artırıldı. Artışlar, 2021 yılı Ocak ayından itibaren geçerli olacak.