03 Mayıs 2021, Pazartesi

Fesih kısıtlaması ve ücretsiz izne çıkarma düzenlemesinin süresi 30 Hazirana kadar uzatıldı


30.4.2021 tarihli ve 31470 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 3930 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla 4857 Sayılı İş Kanunu’nun geçici 10. maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında düzenlenmiş olan işten çıkarma kısıtlaması ve ücretsiz izin uygulamasına ilişkin süreler, 17 Mayıs 2021 tarihinden itibaren 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatıldı.

Fesih kısıtlaması İş Kanunu kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın her türlü iş veya hizmet sözleşmesinin; İş Kanununun 25. maddesinin birinci fıkrasının II numaralı bendinde ve diğer kanunların ilgili hükümlerinde işverene derhal fesih hakkı tanıyan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler, belirli süreli iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, işyerinin herhangi bir sebeple kapanması ve faaliyetinin sona ermesi, ilgili mevzuatına göre yapılan her türlü hizmet alımları ile yapım işlerinde işin sona ermesi dışında, işveren tarafından feshedilemeyeceğini düzenliyor. Bu süreçte işveren işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırabiliyor.

Belirtilen Kararla birlikte işveren tarafından tamamen veya kısmen ücretsiz izne çıkarılmasına karşın kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçiler ile 15/3/2020 tarihinden sonra iş sözleşmesi feshedilmesine karşın işsizlik ödeneğinden yararlanamayan işçilerin karşı karşıya kalacağı gelir kaybının yaratacağı sıkıntıları hafifletmek üzere düzenlenmiş olan nakdi ücret desteğinin süresi de uzatılmış oldu.