27 Ekim 2020, Salı

Covid-19 salgınıyla mücadeleye yönelik fesih kısıtlaması ve kısa çalışma ödeneği düzenlemelerinin süresi 2 ay uzatıldı


27/10/2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 3135 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla; 4857 sayılı İş Kanununun Geçici 10. Maddesinde düzenlenmiş olan, İş Kanunu kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın her türlü iş veya hizmet sözleşmesinin, düzenlemede belirtilen durumlar* dışında, işveren tarafından feshedilemeyeceği ancak bu süreçte işverenin işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırabileceği hükmünün süresi 17.11.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 2 ay uzatıldı. Belirtilen süre uzatımına paralel olarak, işveren tarafından tamamen veya kısmen ücretsiz izne çıkarılmasına karşın kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçiler ile 15/3/2020 tarihinden sonra iş sözleşmesi feshedilmesine karşın işsizlik ödeneğinden yararlanamayan işçilerin karşı karşıya kalacağı gelir kaybının yaratacağı sıkıntıları hafifletmek üzere düzenlenmiş olan nakit ücret desteğinin süresi de uzatılmış oldu.

Aynı tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 3134 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla, Covid-19 nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan, dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma uygulanan işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi de 2 ay uzatıldı. Düzenlemeden, 30/6/2020 tarihine kadar kısa çalışma ödeneği başvurusunda bulunmuş olan işyerleri yararlanabiliyor. 

 

* İş Kanununun Geçici 10. Maddesine göre işten çıkarma kısıtlamasının dışında bırakılan durumlar; İş Kanununun 25. maddesinin birinci fıkrasının II numaralı bendinde ve diğer kanunların ilgili hükümlerinde işverene derhal fesih hakkı tanıyan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler, belirli süreli iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, işyerinin herhangi bir sebeple kapanması ve faaliyetinin sona ermesi, ilgili mevzuatına göre yapılan her türlü hizmet alımları ile yapım işlerinde işin sona ermesinden ibarettir.