Görevlerimiz


- 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre hukuk birimlerine verilen görevleri yapmak,

- Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Komisyonunun sekretarya işlerini yürütmek,

- Hukuki Uyuşmazlık Değerlendirme Komisyonunun sekretarya işlerini yürütmek,

- Kamu Mevzuat Sistemi (KMS) kapsamında işlemleri gerçekleştirmek,

- Bakan ve Bakan Yardımcısı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.