Görevlerimiz
Bakanlığın taraf olduğu adli ve idari davalarda, tahkim yargılamasında ve icra işlemlerinde Bakanlığı temsil etmek, anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri zamanında almak,

Bakanlık hizmetleriyle ilgili olarak Bakanlıklar ile diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından hazırlanan mevzuat taslaklarını incelemek, Bakanlık görüşünü oluşturmak,

Bakanlık birimleri tarafından düzenlenecek her türlü mevzuat, sözleşme ve şartname taslaklarını incelemek,

Bakanlık Merkez Birimlerine hukuki mütalaa vermek,

Bakanlığın faaliyet amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmayı temin etmek amacıyla gerekli hukuki teklifleri hazırlayıp Bakanlık Makamına sunmak,

Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Komisyonunun sekretarya işlemlerini yürütmek.