Enerji Yönetim Sistemi Politikası


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Emek yerleşkesi binalarında; tüm paydaşları ile birlikte oluşturduğu stratejik hedefler doğrultusunda çevreye duyarlı, etkili ve verimli bir enerji yönetim sistemi kurulması esastır. Termal konfor şartları ile sağlıklı ve güvenli ortamını sağlama prensibinden taviz vermeden, kendi faaliyetlerinden kaynaklanan enerji sarfiyatını azaltmak amacıyla;

* Enerji kullanımı ile ilgili tüm yasal yükümlülüklere uymayı,

* Enerjiyi verimli kullanarak ülke ekonomisine katkı sağlamayı,

* Yerleşkemizdeki tüm sistem, donanım ve proseslerinde gelişen teknolojiyi izleyip, enerji verimliliği yüksek ürün ve hizmetleri etkin şekilde tedarik edip kullanmayı,

* Enerji ölçme, izleme ve raporlama sistemini etkin yönetmeyi,

* Çalışanların Enerji Verimliliği konusunda farkındalığının artırılarak, sisteme dahil edilmesi ve Enerji Verimlilik Sisteminin Gerekliliklerinin Yerine Getirilmesi aşamasında fikir ve önerilerinin alınması,

* Enerji tüketiminin azaltılması enerji verimliliğinin ve yenilenebilir enerji kullanımının arttırılmasını

* Enerji yönetim sistemine katılımı ve çalışanların enerji verimliliği konusunda farkındalığın arttırılmasını

taahhüt ederiz.

 

 

Fatih Enes BOT

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Vekili