Harç ve Ödeme Bilgileri


Kredi Kartıyla Doğrudan Ödeme


Ödemenizi, İnteraktif Vergi Dairesi (https://ivd.gib.gov.tr/) ana sayfasında bulunan “Referans Numarası İle Ödeme” ekranına tıklayarak açılan ekranda kurum adını “Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü” olarak seçip 99 ile başlayan T.C Yabancı Kimlik Numarası ve yabancıya e-posta ile iletilen İşlem Referans Numarası bilgileriyle yapılabilmektedir.


Alternatif Ödeme Yöntemi


Eğer ödemelerinizi Türkiye içerisinde anlaşmalı bankalardan (T.C. Ziraat Bankası, T. Halk Bankası, T. Vakıflar Bankası ve diğer anlaşmalı bankalar) ödeyecekseniz; epostanızda belirtilen tutarlarından Çalışma İzni Muafiyeti Belgesi harç tutarını 9280 kodlu hesaba tek makbuz ile, Değerli Kağıt Bedelini 9268 kodlu hesaba tek makbuz ile olmak üzere, yabancı uyruklu şahsın 99 ile başlayan yabancı kimlik numarası beyan edilerek ve tam olarak (istenilen miktardan eksik veya fazla yatırılması halinde işlem sonuçlandırılamamaktadır) yatırılması gerekmektedir. Bu ödemelerde bankalara ilave herhangi bir havale veya benzeri masraf ödenmeyecektir. Yapılan tüm ödemeler sistem üzerinden görülebilmekte olup, Bakanlığımıza ayrıca makbuz/dekont ibraz edilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

ÇALIŞMA İZNİ MUAFİYET BELGESİ HARCI 2023 YILI  TUTARLARI

Cumhurbaşkanlığının 7 Temmuz 2023 tarihli ve  3232241 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7344 sayılı Kararnamesi ile 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı tarifelerde yer alan ve 2023 yılında uygulanan maktu harç tutarları %50 oranında artırılmıştır. 08.07.2023 tarihinden itibaren geçerli olacak 2023 yılı Çalışma İzni Belgesi Harçları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

 

 

*  Çalışma İzni Muafiyet Belgesi kaybedildiğinde yeniden basılması için harcın yarısı kadar harç tahsili yapılır.(492 sayılı Harçlar Kanunu md.90)

 

DEĞERLİ KÂĞIT BEDELİ 

30 Aralık 2022 tarihli ve  Sayı : 32059 (2. Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (SIRA NO: 79) DEĞERLİ KAĞITLAR GENEL TEBLİĞİ ile belirlenen 01.01.2023 ‘den itibaren geçerli olacak 2023 yılı Çalışma İzin Belgesi değerli kağıt bedeli aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

 

 

İlgili Banka Şubeleri

Yabancıların çalışma izni harcı ve değerli kâğıt bedeli için yatırılması gereken tutarlar aşağıda belirtilen banka şubelerine yatırılacaktır.

Mükellefler, 492 Sayılı Harçlar Kanunu gereğince çalışma izni verilecek yabancıya ait 99 ile başlayan T.C. Yabancı Kimlik Numarası ibrazı ile aşağıdaki banka şubelerine başvurarak; yabancılara verilecek çalışma izin belgesi için talep edilmiş bulunan çalışma izni harcı ve değerli kâğıt bedeli ödemesi yapmak istediğini beyan edecektir. 

Ödemeler bankalarda bulunan Maliye Bakanlığına ait aşağıdaki hesap numaralarına yatırılacaktır. Bu kapsamda; 

- Çalışma izni harç tutarı 9130 kodlu hesaba, 

- Değerli Kâğıt Bedeli ise 9267 kodlu hesaba ayrı ayrı makbuzlarla (Şahsın yabancı kimlik numarası beyan edilerek) yatırılacaktır.

 Yabancıya ait. Yabancı Kimlik Numarasının belirtilmemesi halinde bankalarca tahsilat yapılamayacaktır. Harç tutarları yatırılırken Bankaya harç tutarı dışında herhangi bir havale veya benzeri masraf ödenmeyecektir.

 Harç ödemesi yapılabilecek Bankalar:

 

- T.C. Ziraat Bankası

- T. Vakıflar Bankası

- T. Halk Bankası

 

 Belirtilen bankaların şubeleri haricinde başka bir bankaya, vergi dairelerine veya internet üzerinden yapılan ödemeler geçerli kabul edilmeyecektir. Yapılan ödemeye ilişkin Harç makbuzu Bakanlığımıza ibraz edilmeyecektir.

 Bildirim tarihinden itibaren 30 gün içinde istenilen harç ve değerli kâğıt bedelinin yatırılmaması halinde çalışma izin başvurusu işlemden kaldırılmaktadır.

 ÖNEMLİ NOT: Kaybolduğu bildirilerek yenilenmesi talep edilen çalışma izin belgesi ve çalışma izni muafiyetlerinden güncel çalışma izni harç bedelinin yarısı ve güncel değerli kâğıt bedeli tam olarak alınır. (492 sayılı Harçlar Kanunu 90. Md.)