…
…
…
…
07 Ekim 2021, Perşembe ANKARA

Uluslararası İşgücünün Kayıtlı İstihdamının Teşviki için Kurumlararası Çalışma Grubu ilk toplantısı gerçekleştirildi.


Genel Müdürlüğümüz koordinasyonunda, Türkiye Düzensiz Göç Strateji Belgesi ve Ulusal Eylem Planı’nın “3.3.1 Kayıt dışı işgücünün azaltılmasına yönelik çalışmalarda bulunan kurum ve kuruluşlardan oluşan bir çalışma grubunun oluşturulması” faaliyeti uyarınca kurulan  “Kurumlararası Çalışma Grubu” ilk toplantısı Genel Müdürümüz Sayın Sadettin AKYIL başkanlığında 7 Ekim 2021 tarihinde gerçekleştirildi.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü koordinasyonunda tüm ilgili kurum ve kuruluşların katkılarıyla hazırlanan ve 18 Aralık 2020 tarihinde gerçekleştirilen Göç Kurulu toplantısında kabul edilerek yürürlüğe giren 2021-2025 yıllarını kapsayan Türkiye Düzensiz Göç Strateji Belgesi ve Ulusal Eylem Planı stratejik ihtiyaçlar uyarınca belirlenen beş stratejik önceliklerden üçüncüsü, “Yabancı İşgücü Göçünün Etkili ve Kapsamlı Politikalarla Yönetilmesi” olup Genel Müdürlüğümüz bu başlık altında yer alan

  1. İhtiyaç 1: Düzensiz işgücü göçünün azaltılması ve işgücü istismarının önlenmesi kapsamında işgücü piyasası yönetimine ve işgücü politikalarına ilişkin çalışmalarda etkinliğin artırılması.
  2. İhtiyaç 2: Düzensiz yabancı işgücünün denetlenme mekanizmalarının güçlendirilmesi.
  3. İhtiyaç 3: Düzensiz işgücü göçünün oluşturduğu kayıt dışı ekonominin azaltılmasına yönelik çalışmalar yapılması.
  4. İhtiyaç 4: Düzensiz yabancı işgücü konusunda farkındalığın arttırılması.

ihtiyaç alanlarının karşılanmasından sorumlu ya da ilgili kılınan kurumlardan biridir.

Bu ihtiyaçlar uyarınca, Genel Müdürlüğümüz koordinasyonunda kayıt dışı işgücüyle mücadelede görev alan aktörler arasında bilgi paylaşımı ve kurumlararası işbirliğini güçlendirme amacıyla düzenli aralıklarla bir araya gelecek bir çalışma grubu oluşturulmuş ve bugün gerçekleştirilen ilk toplantıda çalışma gurubunun iş tanımı istişare edilmiştir.

Genel Müdürlüğümüz ve IOM işbirliğinde yürütülmekte olan “Kamu-Özel Sektör İşbirliği: Türkiye’de Uluslararası İşgücü İçin Yasal Yolların Kolaylaştırılması” Projesi’ aracılığıyla gerçekleştirilen toplantıda Genel Müdürlüğümüz ve IOM (Uluslararası Göç Örgütü)  yetkililerinin yanı sıra T.C. İçişleri Bakanlığı- Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı- Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ve Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu’ndan (TESK) temsilciler de yer aldı.