…
…
…
06 Mayıs 2021, Perşembe Ankara

“Kırılgan Gruplar için Kırsal Sosyal Kalkınma Çalıştayı” FAO Tarafından Düzenlendi


Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından düzenlenen “Kırılgan Gruplar için Kırsal Sosyal Kalkınma Çalıştayı”na Genel Müdürlüğümüzce de katılım sağlandı.

Çalıştayın açılış konuşmalarını FAO Türkiye Temsilcisi Sayın Viorel GUTU, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sayın Necdet ÜNÜVAR, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Türkiye’deki Mülteciler için Avrupa Birliği Mali İmkânı (FRiT) Bölüm Başkanı Sayın Libor CHLAD ile Genel Müdürümüz Sayın Ali AYBEY gerçekleştirdi.

Genel Müdür Ali AYBEY yaptığı açılış konuşmasında, Türkiye’nin son 10 yıldaki kucaklayıcı göç politikası, sığınmacılara yönelik sunulan hizmetler, tarım sektörünün ekonomi açısından önemi, Kovid-19 salgının tarım sektörüne etkileri, tarımsal istihdamın işgücü piyasasındaki önemine vurgu yaptı. Konuşmasının devamında, tarımsal alanda yabancı işgücünün değerlendirilmesi, bu kişilerin kayıtlı bir şekilde istihdamı, sosyo-ekonomik durumlarına yönelik Bakanlığımızca yürütülen çalışmalara ilişkin de bir değerlendirmede bulundu.

Çalıştayın birinci bölümünde FAO temsilcileri Sayın Sheila MARNIE ve Sayın Ercan DANSUK tarafından “yerel ve küresel bağlamlarda mevsimlik tarım işçileri için kırsal sosyal koruma” konusunda sunumlar gerçekleştirildi. Sunumlarda özetle; kırsal alandaki gelir düzeyinin kısıtlılığı, tarımsal istihdamdaki kayıt dışılık, iklim değişikliği, doğal afetler ve iş kazası gibi sorunlara değinildi. Kırsal alanda sosyal koruma ve dayanıklılığın artırılmasına yönelik yapılan çalışmaların öneminin ifade edildiği oturumda sosyal korumanın tek başına yeterli olmayabileceği, bütüncül politikaların uygulanması gerektiğine vurgu yapıldı. Oturumda ayrıca, kırsal sosyal kalkınma açısından farklı paydaşlar tarafından uygulanan programların entegrasyonunun önemine değinildi.

Çalıştayın ikinci bölümünde, mevsimlik tarım işçilerinin refahını artırmaya yönelik tasarlanmış kamu politikaları ve programları ele alındı. Bu bölümde Genel Müdürlüğümüz Mevzuat ve Projeler Daire Başkanı Sayın Ebru Öztüm TÜMER tarafından Bakanlığımızın mevsimlik tarım işçilerine yönelik politikaları ve uygulamaları hakkında bilgi verildi. Sayın TÜMER konuşmasında; Ulusal İstihdam Stratejisi bağlamında tarım sektörüne yönelik stratejik öncelikler, mevsimlik tarım işlerinde çalışacaklar açısından iş aracılığı faaliyetleri, mevsimlik tarım işçilerinin çalışma yaşam koşullarının iyileştirilmesine yönelik düzenleme ve uygulamalar ile mesleki eğitim ve belgelendirme konusundaki düzenleme ve uygulamalar hakkında bilgi verdi. Sunumda ayrıca, Genel Müdürlüğümüz görev alanı çerçevesinde mevsimlik tarım ve hayvancılık işlerinde çalışan geçici koruma ve uluslararası koruma sağlanan yabancılara yönelik mevzuat ve uygulamalara da değinildi. Oturumun devamında Tarım ve Orman Bakanlığı temsilcisi Sayın Aslı ÇAVUŞ tarafından Bakanlığın faaliyetlerinin aktarıldığı bir sunum gerçekleştirildi.

Çalıştayın üçüncü bölümünde, Ankara Üniversitesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Sayın Bülent GÜLÇUBUK ve Prof. Dr. Sayın Feryal TURAN tarafından, FAO ve Ankara Üniversitesi Kalkınma ve Uygulama Araştırmaları Merkezi (AKÇAM) ortaklığında gerçekleştirilen “Mevsimlik Tarım İşçileri için Sosyal Koruma ve İşgücü Piyasası Analizi”ne ilişkin saha çalışmalarının sonuçları ile mevsimlik tarım işçilerinin çalışma ve yaşam koşullarını iyileştirme stratejilerine yönelik sunumlar gerçekleştirildi.

Çalıştayın son bölümünde ise kırsal sosyal korumanın temel sorunları üzerine tüm paydaşların yer aldığı bir tartışma gerçekleştirilerek fikir alışverişinde bulunuldu ve kapanış konuşmalarının ardından çalıştay sona erdi.