…
…
…
…
22 Haziran 2021, Salı Ankara

Geçici Koruma Sağlanan Suriyeliler ve Ev Sahibi Topluluklar için İstihdam Desteği Projesi 8. Yönlendirme Komitesi Toplantısı” gerçekleştirildi.


Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen Geçici Koruma Sağlanan Suriyeliler ve Ev Sahibi Topluluklar için İstihdam Desteği Projesi 8. Yönlendirme Komitesi Toplantısı Genel Müdürümüz Sayın Sadettin AKYIL moderasyonunda gerçekleştirildi.

Toplantının açılış konuşmalarını Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu FRiT Bölüm Başkan Yardımcısı Sayın Dimitrina KARAYOTOVA, Dünya Bankası Uygulama Yöneticisi Sayın Cem METE ve Genel Müdürümüz Sayın Sadettin AKYIL gerçekleştirdi.

Açılış konuşmalarında;

Sayın AKYIL, COVID-19 Krizinin işgücü piyasasına büyük bir darbe vurduğunu vurgulamış, buna rağmen İŞKUR’daki proje ekibinin ve İl Müdürlüklerinin sahadaki gayretleri sayesinde projenin hedeflerinin çok üzerinde bir gerçekleşme sağladığını belirtmiştir.

Sayın Cem METE, projedeki çabaları için İŞKUR temsilcilerine teşekkür ederek benzer yardımların ve desteklerin COVID-19 nedeniyle artması gerektiğini vurgulamıştır.

Sayın Dimitrina KARAYOTOVA, projenin önemli ilerlemeler kaydettiğini belirterek önümüzdeki dönemde kurumsal kapasite bileşeninde ilerleme kaydedilmesinin önemli olduğunu vurgulamıştır.

Açılış konuşmaları sonrasında İŞKUR Dış İlişkiler ve Projeler Daire Başkanı Sayın Uğur TUNÇ tarafından projenin İŞKUR tarafından yürütülen bileşenlerine yönelik ilerleme durumunun aktarıldığı kapsamlı bir sunum gerçekleştirilmiştir. İŞKUR’un sunumunu takiben projenin Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülen çalışma izni otomasyon sisteminin güçlendirilmesine yönelik bileşenindeki ilerleme durumuna yönelik Genel Müdürlüğümüz Çalışma Uzmanı Sayın Metehan ÖZCAN tarafından bir sunum gerçekleştirilmiştir. Son olarak Kıdemli Ekonomist Sayın Mattia MAKOVEC tarafından Dünya Bankasının yürüttüğü “Geçici Koruma Sağlanan Suriyeliler ve Türk Vatandaşları için Ekonomik Fırsatların Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında ilerleme durumunun anlatıldığı bir sunum gerçekleştirilmiştir.

Sunumlar sonrasında gerçekleştirilen değerlendirme bölümü ile toplantı sonlandırılmıştır.