…
…
…
…
…
16 Haziran 2021, Çarşamba Ankara

“1. FRiT Doğrudan Hibe Koordinasyon Toplantısı” gerçekleştirildi.


Cumhurbaşkanı Yardımcılığı FRiT Ofisi koordinasyonunda Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen 1. FRiT Doğrudan Hibe Koordinasyon Toplantısı Genel Müdürümüz Sayın Sadettin AKYIL moderasyonunda gerçekleştirildi.

Toplantının açılış konuşmalarını Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Türkiye’deki Mülteciler için Avrupa Birliği Mali İmkânı (FRiT) İşbirliği Başkanı Sayın Andre LYS ile Cumhurbaşkanlığı Yardımcısı Baş Danışmanı Sayın Halil AFŞARATA ve Genel Müdürümüz Sayın Sadettin AKYIL gerçekleştirdi.

Açılış konuşmalarında;

Sayın Halil AFŞARATA, FRiT fonlarının doğrudan hibe yoluyla aktarılmasının mühim olduğunu, aracı kurumlar yoluyla aktarımın yapılması durumunda idari masrafların fonlarda bir kayba sebep olduğunu vurgulamıştır.

Genel Müdürümüz Sayın Sadettin AKYIL, aktarılan fonların aracı kurumlar olmaksızın doğrudan kurumlara gelmesinin önemli olduğunu, bu durumun kurumlar üzerinde iş yükü oluşturmasına rağmen hedef kitlenin ihtiyaçlarının karşılanması açısından daha faydalı olduğunu ifade etmiştir. Ayrıca, aracı kuruluşlar yoluyla aktarılan fonlarda bürokratik engeller nedeniyle gecikmeler yaşanabildiğini belirtmiştir.

Avrupa Birliği Mali İmkânı (FRiT) İşbirliği Başkanı Sayın Andre LYS, kamu kurumlarımıza gerçekleştirdikleri projeler ve işbirlikleri için teşekkür etmiş, projelerin hedef kitleye oldukça faydalı olduğunu ifade etmiştir.

Açılış konuşmaları sonrasında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi (PİKTES-2), Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye’de Göçmen Sağlığı Hizmetlerinin Desteklenmesi Projesi (SIHHAT-2) , Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Temel İhtiyaçlar Desteği Yoluyla En Kırılgan Gruptaki Mültecilerin Yaşam Standartlarının Artırılması Projesi (C-ESSN) ve En Kırılgan Gruptaki Türk Vatandaşları ile Geçici Koruma ve Uluslararası Koruma Altındaki Kişilerin Sosyal Hizmetlere Erişiminin Artırılması Projelerinin ilerleme durumlarına yönelik sunumlar gerçekleştirilmiştir.

Sunumlar sonrasında gerçekleştirilen değerlendirme bölümünde, toplantının koordinasyon ve deneyim paylaşımı açısından oldukça faydalı olduğu ifade edilmiş ve iyi dilek ve temennilerle toplantı sonlandırılmıştır.