Başvuruların Değerlendirme Süreci
Başvuru dosyasında eksik bilgi veya belge olduğunun tespiti halinden bu eksiklikler başvurucuya bildirilmektedir.

Başvuru dosyasında hatalı bilgi veya belge olduğunun tespiti halinden bu eksiklikler güncellenmek üzere başvurucuya bildirilmektedir.