UİGM BT Donanım Altyapısı İçin Soğutma Koridoru Sistemi ve İklimlendirme Sistemleri Mal Alımı İhalesi (İhale No: FRIT1-MOLSS-WB-M-09)


01 Aralık 2022, Perşembe
Ankara, Türkiye

Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler Ve Türk Vatandaşları İçin İstihdam Desteği Projesi (İSDEP)

UİGM BT Donanım Altyapısı İçin Soğutma Koridoru Sistemi ve İklimlendirme Sistemleri Mal Alımı İhalesi (İhale No: FRIT1-MOLSS-WB-M-09)

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü (İdare), ilgilenen firmaları aşağıda belirtilen malların temini için Dünya Bankası ihale usul ve esasları doğrultusunda birim fiyat bedel üzerinden tekliflerini sunmaya davet etmektedir.

 No

Mahal Adı

Mahalde Gerçekleşecek Mal/İş Tanımı

1

Bilgi Sistemleri Binası

Soğutma Koridoru İmalat ve Montajı (A2)

2

Ana Bina UPS Odası

UPS Odası Havalandırma İşleri (A3)

3

Ana Şebeke Dağıtım Odası

Ana Şebeke Dağıtım Odası Havalandırma İşleri (A4)

 

Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3c Maddesi hükümlerine göre 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu (KİK) hükümlerinden istisnadır. 

Tekliflerin, tekliflerin son verilme tarihinden itibaren doksan gün (60) süreyle geçerli olması gerekmekte olup, fiyat teklifleri Türk Lirası (TL) para birimi cinsinden verilecektir. Bu ihale kapsamında geçici teminat istenmemektedir.

Teklif Vermeye Davet (TVD) Dokümanı İçin Tıklayınız...

Teklif Vermeye Davet (TVD) Dokümanı Ekleri İçin Tıklayınız...