21 Ağustos 2020, Cuma

ÇALIŞMA İZNİ BAŞVURULARI KAPSAMINDA ALINAN COVİD-19 TEDBİRLERİ


Tüm Dünya ile birlikte ülkemizde de etkili olan COVİD-19 salgınının yayılmasının önlenmesi ve halk sağlığının korunması amacıyla Bakanlığımızca alınan tedbirler kapsamında;  

Yurt dışı başvurularda, yabancının Covid-19 testinin negatif olduğuna dair kendi ülkesindeki yetkili sağlık kurumlarından alınmış Test Sonuç Raporunun orijinalinin ve E-izin sistemi tarafından sunulan COVID-19 Taahhütnamesinin firmanın antetli kâğıdıyla, firma kaşesi ve yetkilisinin açık ad soyadı bilgisini ve imzasını içerir şekilde,

Yurt içi başvurularda ise E-izin sistemi tarafından sunulan COVID-19 Taahhütnamesinin firmanın antetli kâğıdıyla, firma kaşesi ve yetkilisinin açık ad soyadı bilgisini ve imzasını içerir şekilde,

Tanzim edilerek E-izin sistemine yüklenmesi zorunludur.

Yukarıda belirtildiği şekilde zorunlu ek belgelerin ibrazı halinde çalışma izinleri değerlendirilecek, aksi halde başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Kamuoyuna önemle duyurulur.