21 Aralık 2021, Salı

Değerlendirme Kriterlerine Esas Olan Asgari Ücretin Katları Hakkında


1 Ocak 2022 – 31.12.2022 tarihleri arasında uygulanacak olan asgari ücret tutarına ilişkin Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı 17 Aralık 2021 tarih 31692 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmıştır. İlgili Karar doğrultusunda, 2022 yılı asgari ücretin günlük tutarı 166,80 TL, aylık tutarı ise 5.004 TL olarak uygulanacaktır. Genel Müdürlüğümüz tarafından, değerlendirme kriterlerine esas olarak uygulanacak olan brüt asgari ücretin katları ise aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Kamuoyunun bilgisine duyurulur.