Araştırma ve Geliştirme Daire Başkanlığı - Daire Başkanı Filiz Çisem AKTAR


ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞININ GÖREVLERİ

a) Başkanlığın yayınlamakla sorumlu olduğu istatistiklerin öngörülen süre içerisinde yayınlanması çalışmalarını yürütmek ve gerekli koordinasyonu sağlamak,

b) Resmi istatistik programı kapsamında birimler arası koordinasyonu sağlamak,

c) Bakanlık bağlı ve ilgili kuruluşların faaliyetleri ile ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek, yorumlamak,

ç) Bakanlık hizmet alanı ile ilgili eylem planlarının iş ve işlemlerini gerçekleştirmek,

d) Bakanlığın sorumluluk ve görev alanına giren konularda izleme ve değerlendirme faaliyetlerini yürütmek,

e) Bakanlığın görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek, performansın arttırılmasına yönelik bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek,

f) Görev alanına giren konularla ilgili mevzuatın uygulanması hususunda üst yöneticilere ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak,

g) Başkanlığın görev alanı ile ilgili araştırma-geliştirme faaliyetlerini yürütmek,

ğ) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.