…
07 Ekim 2022, Cuma CENEVRE İSVİÇRE

Kamu Kesiminde İhbarcının Korunmasına İlişkin ILO Toplantısı


Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından 26-30 Eylül 2022 tarihlerinde; ILO ve üye ülkelerin gelecek dönemdeki eylemleri için sonuç ve tavsiyelerin kabul edilmesi amacıyla kamu kesiminde ihbarcının korunmasına ilişkin uygulamadaki boşlukları, karşılaşılan fırsatları ve zorlukları ortaya koymak üzere, Cenevre’de “Kamu Kesiminde İhbarcının Korunmasına İlişkin Teknik Toplantı (Technical Meeting on the Protection of Whistle-Blowers in the Public Service Sektor) gerçekleştirilmiştir.

Üye ülkelerin temsilcilerinin yanı sıra işçi ve işveren temsilcilerinin katılım sağladığı toplantıda, kamu kesiminde ihbarcının korunmasına ilişkin mevcut yasal çerçeve, bu konuda yaşanan sıkıntılar ve çözüm önerileri ele alınmış olup, toplantı sonucunda taslak doküman oluşturulmuştur.

Gerçekleştirilen toplantıya Bakanlığımız adına Rehberlik ve Teftiş Başkanlığından İş Müfettişi Özkan YAŞAR katılım sağlamıştır.