…
…
…
25 Mart 2022, Cuma İSTANBUL

Türkiye’deki Göçmenlerin ve İnsan Ticareti Mağdurlarının İnsan Hakları Açısından Korunmasının Güçlendirilmesi Projesi Kapsamında 2’nci Eğitim Programı İstanbul’da Düzenlenmiştir


Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi'nin, Batı Balkanlar Bölgesi ve Türkiye'ye yönelik işbirliğinde "Batı Balkanlar ve Türkiye'ye yönelik Yatay Destek (Horizontal Facility) programı" çerçevesinde "Türkiye'deki Göçmenlerin ve İnsan Ticareti Mağdurlarının İnsan Hakları Açısından Korunmasının Güçlendirilmesi Projesi" kapsamında Avrupa Konseyi ile işbirliği içerisinde Türkiye'de Emek Sömürüsüne Dayalı İnsan Ticareti Mağdurlarının Tespiti, Yönlendirilmesi ve Korunmasının İyileştirilmesi Eğitimi kapsamında 35 İş Müfettişine yönelik olarak düzenlenen eğitim programının 2’ ncisi İstanbul İlinde Rennaissance İstanbul Polat Bosphorus Hotel'de, 20.03.2022-24.03.2022 tarihleri arasında Rehberlik ve Teftiş Başkanı V. Hulusi AY'ın katılımı gerçekleştirilmiştir.

Eğitim programı kapsamında;

-Projenin Tanıtımı ve Çalıştayın Amacı,

-İnsan Ticaretiyle Mücadelede Göç İdaresi Başkanlığının Rolü, Sahada Karşılaşılan   

 Problemler, çözüm Önerileri,

-Emek Sömürüsü Amaçlı İnsan Ticareti,

-Emek Sömürüsü Amaçlı İnsan Ticaretiyle Mücadeleye Yönelik Uluslararası Hukuki ve  

 Kurumsal Çerçeve,

-İş Teftiş Sürecinde Emek Sömürüsüne Dayalı İnsan Ticaretinin Tespiti ve Yönlendirilmesi,

-Türkiye’de ve Avrupa’nın Diğer Yerlerinde Emek Sömürüsü Amaçlı İnsan Ticareti Vakalarına

  İlişkin Örnekler,

-Emek Sömürüsü Amaçlı İnsan Ticareti Mağdurlarının Tespiti,

-Emek Sömürüsü Amaçlı İnsan Ticareti Mağdurlarına Yönelik Sevk ve Destek Faaliyetleri,

konularında interaktif çalışmalar yürütülmüştür.