…
13 Ağustos 2021, Cuma Ankara

Batı Balkanlar ve Türkiye İçin Yatay Destek Programı Kapsamında İnsan Ticareti ile Mücadele Zirvesi Düzenlendi.


Batı Balkanlar ve Türkiye İçin Yatay Destek Programı Kapsamında İnsan Ticareti ile Mücadele Zirvesi Düzenlendi.

 

29, 30 Temmuz 2021 tarihlerinde Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi, T.C. İçişleri Bakanlığı ve Göç İdaresi Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde, ulusal ve uluslararası kuruluşların temsilcilerinin, sivil toplum kuruluşlarının ve üniversite öğretim görevlilerinin katılımı ile “Türkiye’deki Göçmenlerin ve İnsan Ticareti Mağdurlarının İnsan Hakları Açısından Korunmasının Güçlendirilmesi Projesi” açılış toplantısı ve 30 Temmuz Dünya İnsan Ticareti ile Mücadele Günü vesilesi ile “İnsan Ticareti ile Mücadele Zirvesi” Ankara’da gerçekleştirilmiştir.

Gerçekleştirilen toplantıya Rehberlik Teftiş Başkanlığımızı temsilen Başkanlığımız üyelerinden Özkan YAŞAR katılım sağlamıştır.

Toplantıda katılımcılara hitap eden Özkan YAŞAR, insan ticaretiyle mücadelenin ülkemiz açısından büyük önem arz ettiğini, insan ticareti ile mücadelenin tek başına bir kurumun ya da kuruluşun üstesinden gelebileceği bir konu olmadığını, hem uluslararası düzeyde hem de kamu kurumları, STK’lar, üniversiteler, özel sektör de dâhil ulusal düzeyde ilgili bütün kuruluşların katılımı, koordinasyonu ve işbirliği ile çözülebilecek bir konu olduğunu, bu çerçevede eğitim, kurumsal kapasite geliştirme, uzmanlaşma, farkındalığın artırılması, kurumların veri tabanının güçlendirilmesi ile veri paylaşımının önemine vurgu yapmıştır.

Konuşmanın devamında İnsan ticareti suçunun Türk Ceza Kanununda düzenlenmiş olması dolayısıyla; kamu görevlileri görevleri esnasında bir suç öğrendiklerinde ilgili yerlere bildirim yükümlülüğünü yerine getirmekle mükellef oldukları için, devlet adına çalışma hayatının denetim ve teftişini gerçekleştiren iş müfettişleri tarafından gerçekleştirilen teftişlerde insan ticareti olgularının bulunup bulunmadığının araştırıldığı, iş müfettişlerince insan ticaretine ve özellikle zorla çalıştırmaya yönelik emarelere rastlanılması durumunda kolluk kuvvetlerine ve cumhuriyet başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulduğu hususlarına değinilmiştir.

“Türkiye’deki Göçmenlerin ve İnsan Ticareti Mağdurlarının İnsan Hakları Açısından Korunmasının Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında iş müfettişlerine yönelik gerçekleştirilecek olan eğitim faaliyetinin kurumsal kapasiteyi artıracağı, eğiticilerin eğitimi faaliyetinin ardından ise eğitim alamayan diğer iş müfettişlerinin de insan ticareti noktasında farkındalığının artırılması için faaliyetler planlanacağı ifade edilmiştir.