…
…
…
09 Mart 2021, Salı Ankara

İş Teftiş Rehberliği ve Sosyal Diyalog Yoluyla İşyeri Uyumu Projemizin Danışma Kurulu Toplantısı Düzenlendi


AB  Katılım  Öncesi  Mali  Yardım  Aracı  IPA-III  Döneminin  2021-2022  yıllarını  kapsayan programlama  çalışmaları  çerçevesinde  ILO  işbirliğinde  planlanan  "Workplace  Compliance  through Labour Inspection Guidance and Social Dialogue/İş Teftiş Rehberliği ve Sosyal Diyalog Yoluyla İşyeri Uyumu"  projemizin Danışma Kurulu Toplantısı, 09.02.2021 tarihinde proje paydaşlarımızla birlikte online olarak gerçekleştirilmiştir.

Gerçekleştirilen toplantıya ILO Türkiye Ofisi, AÇSHB İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, AÇHSB Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ), Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Birleşmiş Milletler Mukim Koordinatörlük Ofisi (UN RCO), Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, İş Müfettişleri Derneği, Pamukkale Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri ilişkileri Bölümü temsilcileri tarafından katılım sağlanmıştır.

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Rehberlik ve Teftiş Başkanımız Sayın Hulusi AY ILO’nun kurumsal tecrübe ve kapasitesinin katkılarıyla oluşturulan ve birlikte geliştirilecek olan bu projenin çalışma hayatına katkı sağlayacağına ve Başkanlığın kurumsal kapasitesini daha da güçlendireceğine dair kuvvetli inancını dile getirerek gelecek süreçte de katılımcıların projeye katkısının artarak devam etmesini temenni etmiştir.