…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
22 Kasım 2019, Cuma

4-8 Kasım 2019 tarihleri arasında İş Müfettişleri ve Denetçiler ile büro personeline yönelik olarak Hizmet İçi Eğitim Semineri gerçekleştirildi.


703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığının kaldırılması ve (1) sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde yer alan hükümler doğrultusunda, mülga olan her iki bakanlığın denetim/teftiş birimlerinin yetki, görev ve sorumluluklarının da yeni kurulan Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına verilmiştir.

Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının bu yeni görev ve yetkileri göz önüne alındığında; Cumhurbaşkanlığı sistemine uygun olarak Bakanlığımız ile Başkanlığımız yeni yapılanmasında İş Müfettişleri, Denetçiler ve büro personeli arasında ortak kültür oluşturmak, kurumsal kapasite ve hizmet kalitesini artırmak, insan kaynaklarının mesleki yetkinliğini geliştirilmek, çalışan memnuniyetini ve motivasyonunu arttırmak, tüm personelin görevlerini yüksek verimlilik, üstün kalite ve hizmet anlayışı içerisinde mesleki standartlara uygun bir biçimde yerine getirebilmelerini sağlamak, 2019 yılında yürütülen teftiş faaliyetlerini değerlendirilmek ve 2020 yılında yürütülecek olan teftiş faaliyetlerinin planlamak amacıyla Başkanlığımız ve Başkanlığımıza bağlı Grup Başkanlıklarında görevli İş Müfettişleri ve Denetçiler ile büro personeline (zorunlu işler ile acil nitelikli görevlerin ifası amacıyla nöbetçi olarak kalması uygun görülenler hariç) yönelik olarak 4-8 Kasım 2019 tarihleri arasında Antalya ile Alanya ilçesinde hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir.

603 İş Müfettişi, Denetçi, İş Müfettişi Yardımcısı ve Denetçi Yardımcısı ile 74 büro personelinin katılımı ile gerçekleştirilen hizmet içi eğitim seminerinde müfettişlere yönelik eğitim programında “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Uygulamaları ile Kişisel Verilerin Korunması Kapsamında Teftişlerde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar,  (Mülga) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından devreden Merkez, Taşra ve Özel Statülü Kuruluşların Teşkilat Yapısı, Görev ve Yetkileri ile Teftiş Faaliyetlerinin Usul ve Esasları, (Mülga) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından devreden birimleri Teşkilat Yapası ile İş Teftiş Faaliyetlerinin Usul ve Esasları, İşin Yürütümü Teftişleri Genel Esasları, İş Sağlığı ve Güvenliği Teftişlerinin Genel Esasları, Sosyal Hizmet ve Sosyal Yardım Kuruluşlarının Genel Denetiminde Uyulması Gereken Esaslar, Yaşam Rollerimiz-İletişim ve Empati, İdari Teftiş Usul ve Esasları ile İş Teftişine İlişkin Başkanlık Görüşleri” konuları yer alırken büro personeline yönelik eğitim programında ise “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Uygulamaları ile Kişisel Verilerin Korunması Kapsamında Teftişlerde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar,  Yaşam Rollerimiz-İletişim ve Empati, Personel Yönetim Sistemi ile Personel İş ve İşlemlerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar, E-Yolluk Uygulamaları, Belgenet ve İTOS Uygulamaları, Taşınır Mal İşlemleri, Protokol ve Nezaket Kuralları” konuları yer almıştır.