31 Ekim 2017, Salı

2 Aralık 2017 Tarihinde Yazılı Kısmı Yapılacak Olan İş Müfettişi Yardımcılığı Giriş Sınavına Katılmaya Hak Kazananlar


Kurul Başkanlığımızca açılan İş Müfettişi Yardımcılığı Giriş Sınavına ilan edilen tarihlerde başvuruda bulunarak, sınav ilanında yer alan koşulları taşıyan adaylar arasından Kurul Başkanlığımızca yapılan inceleme sonucunda, başvurduğu KPSS puanı neticesinde yapılan sıralamaya göre en yüksek puana sahip adaydan başlamak kaydıyla İş Müfettişi Yardımcılığı Giriş Sınavı Yazılı Kısmına katılmaya hak kazanan işin yürütümü yönünden 400 adayın listesi ekli dosyada ilan edilmiştir.

Sınav Tarihi ve Saati: Yazılı sınav 2 Aralık 2017 tarihinde üç oturum şeklinde yapılacak olup, birinci oturum: 09.30 – 11.00 saatleri arasında, ikinci oturum: 11.15 – 12.45 saatleri arasında, üçüncü oturum: 14.00– 15.30 saatleri arasında gerçekleştirilecektir.

Sınav Yeri: Yazılı sınav “Başkent Üniversitesi - Hukuk Fakültesi Amfileri (Bağlıca Kampüsü) : Fatih Sultan Mahallesi Eskişehir Yolu 18. Km 06790 Etimesgut/ANKARA” adresinde yapılacaktır. Adaylar, Başkanlıkça belirlenen ve ilan edilecek olan amfilerde sınava katılacaklardır.

Sınav Giriş Belgeleri: Adaylar fotoğraflı yazılı sınav giriş belgelerini, 27.11.2017 tarihinden itibaren https://app3.csgb.gov.tr/itkbsinav/ adresinde yer alan “Başvurularım” menüsündeki “Giriş Belgesi” bölümünden alacaklardır. Adayların sınava girecekleri salon bilgileri Giriş Belgelerinde yer alacaktır. Yazılı sınava katılmaya hak kazanan adaylara ayrıca posta yoluyla Sınava Giriş Belgesi gönderilmeyecektir. Sistem üzerinden Sınava Giriş Belgesini alamayan adaylar, en geç 01.12.2017 günü saat 17.00’ye kadar İş Teftiş Kurulu Başkanlığı’ndan Giriş Belgelerini elden teslim alabileceklerdir.

Adayların sınava gelirken yanlarında sınav giriş belgesi ile birlikte fotoğraflı kimlik belgelerini (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport v.b.) bulundurması zorunludur. Sınav Giriş Belgesi ve geçerli bir kimlik belgesi bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

Adayların sınav başlama saatinden en az 30 dakika önce sınav yerinde hazır bulunmaları gerekmektedir. Yazılı sınav klasik usulde üç oturum halinde yapılacaktır. Bu nedenle adayların yanlarında yumuşak uçlu kurşun kalem ve silgi bulundurmaları gerekmektedir.