13 Mart 2018, Salı

2 Aralık 2017 Tarihinde Yapılan İş Müfettişi Yardımcılığı Giriş Sınavının Yazılı Kısmında Başarılı Olanlar ile Sınavın Sözlü Kısmına İlişkin Duyuru


İŞ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞINDAN 

 DUYURU

2 Aralık 2017 tarihinde üç oturum halinde yapılan İş Müfettişi Yardımcılığı Giriş Sınavı yazılı kısmında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Yönetmeliği’nin 23. Maddesindeki “Yazılı sınavda başarılı olabilmek için her oturumdan alınan puanın yüz üzerinden altmış puanın altında olmaması şartıyla üç oturumun ortalamasının yüz üzerinden yetmiş puan olması gerekir.’’ hükmü doğrultusunda yapılan değerlendirmede başarı göstererek sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların (İşin Yürütümü) listesi ekli dosyada ilan edilmiştir.

Buna göre sözlü sınavlar, ilanda belirtilen başarı sırasına göre;

İşin Yürütümü Yönünden Sözlü Sınava Girecek Adaylar İçin (Sıra Numarasına Göre):

1’den  - 11 (dahil)’e kadar olan adaylar için             : 11.04.2018

12’den - 22 (dahil)’ye kadar olan adaylar için          : 12.04.2018

23’den  - 33 (dahil)’e kadar olan adaylar için           : 13.04.2018

34’den – 44 (dahil)’e kadar olan adaylar için           : 16.04.2018

45’den - 55 (dahil)’e kadar olan adaylar için            : 17.04.2018

56’dan - 66 (dahil)’ya kadar olan adaylar için          : 18.04.2018

67’den  - 76 (dahil)’ya kadar olan adaylar için         : 19.04.2018

77’den  - 86 (dahil)’ya kadar olan adaylar için         : 20.04.2018

tarihlerinde yapılacaktır.

Adayların kendileri için belirlenen tarihte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı Emek Mahallesi 17. Cadde No:13 C Blok 11. Kat Toplantı Salonu Emek-Çankaya / ANKARA adresinde en geç saat 09:00’da hazır bulunmaları gerekmektedir. Yazılı sınavı kazanmış olan adayların adreslerine posta yolu ile sınavın sözlü kısım davetiyesi gönderilecek olup, davetiye ile birlikte adayların sözlü sınav tarihinde yanlarında kimliğini gösterir (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport v.b.) fotoğraflı bir kimlik belgesinin de bulunması gerekmektedir.

Bilgilerinize sunulur. 13.03.2018

İrtibat Tel:      0312 296 70 73 / 0312 296 70 84

2 Aralık 2017 tarihinde yapılan İş Müfettişi Yardımcılığı Giriş Sınavının yazılı kısmında başarılı olan adayların listesi için tıklayınız.