11 Aralık, 2018 - Salı İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI
“Uluslararası Proses Güvenliği Sempozyumu” 18-19 Eylül 2018 tarihlerinde İstanbul Yeşilköy WOW Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Bu yıl 3. sü gerçekleştirilen ve 2016 yılından bu yana her yıl düzenlenen Sempozyum bu yıl TÜPRAŞ ve KANSAI ALTAN ana sponsorluğun da sektörün önemli sanayi kuruluşlarının katılımı ile gerçekleşti.

Sempozyuma Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı  İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanı Erol TEKÇE, İSGÜM Başkan Yardımcısı Gizem Naz DÖLEK ve Uğur KORKMAZ'IN yanı sıra İSGÜM İstanbul Bölge Müdürü ve çalışanları da katıldı.

Açılışta konuşan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı  İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanı Erol TEKÇE “Hepinizin bildiği gibi Seveso düzenlemeleri insanlar ve çevre üzerindeki olası kazaların tehlikelerini en aza indirmek ve tehlikeli maddeleri içeren kuruluşlardaki büyük endüstriyel kazaları önlemek için en yüksek seviyede etkin ve sürekli korumayı başarmak üzere alınması gereken tedbirleri tanımlamayı amaçlamaktadır” dedi.

 Seveso Direktifleri hakkında detaylı bilgi veren TEKÇE sözlerine şöyle devam etti; “Ülkemizde bu Seveso Direktiflerinin uyumlaştırılması amacıyla ilk olarak eski isimleriyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından ortaklaşa yürütülen çalışmalar neticesinde 18/8/2010 tarihinde “Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yönetmelik” yayımlanmıştır. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun yürürlüğe girmesi ile Kanunun 29 uncu ve 30 uncu maddelerine dayanılarak ve Avrupa Birliğinin 96/82/EC sayılı Konsey Direktifinin uyumlaştırılması için gerekli revize çalışmaları yürütülmüş ve 30/12/2013 tarihinde “Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik” olarak yürürlüğe girmiştir.

Yönetmelik hükümlerinin şartlarının yerine getirilmesi için yapılması gereken yatırımların zaman alması sebebiyle sanayiciden gelen yoğun talep, uygulayıcı birimlerin kurumsal altyapılarında görülen yetersizlikler gibi tespitler nedeniyle yönetmeliğin bazı maddelerinde öteleme yapılması ve sürecin zamana yayılması ihtiyacı hasıl olmuştur.  Güvenlik Raporu gönderilmesiyle ilgili 11’inci madde hükmü ile Büyük Kaza Önleme Politika Belgesi hazırlanmasına ilişkin 10’uncu madde hükümleri 31/12/2018 tarihine, “Mümkün olan en yüksek önlem seviyesi” başlıklı 9’uncu maddesi ile “Harici acil durum planı” başlıklı 14’üncü maddenin ikinci fıkrası1/7/2019 tarihine ertelenmiştir. Söz konusu öteleme süresi içerisinde sanayimizin eksikliklerini tamamlaması ve uyumun tam ve başarılı şekilde sağlanması temel hedeftir.

Güncel durumla ilgili konuşmak gerekir ise; çalışma alanı dolayısıyla komisyona AFAD’da dahil edilerek 3’lü bir yapı ile yönetmelikle ilgili çalışmalara devam edilmiştir. Gelinen noktada Seveso III Direktifi ile uyumlu olacak şekilde revize edilen yönetmelik çalışmaları tamamlanmış olup, yönetmelikle bağlantılı olarak Güvenlik Raporu ve Büyük Kaza Önleme Politika Belgesi Tebliğlerini de taraflarımızın görüşlerine gönderdik ve komisyon olarak değerlendirilme aşamasındadır” ifadelerini kullandı.

TEKÇE ayrıca, “Çalışanlarımızı ve vatandaşlarımızı korumak kadar önemli olan bir şey varsa o da sanayimizi ve sanayicimizi korumaktır. Risk faktörü yüksek olan işletmelerin güvenlik yönetim sistemleri ve yasal düzenlemelerdeki hususları hayata geçirmeleri hepimizin herkesin menfaatinedir” dedi.

Bu konuda kurumsal olarak da sorumlulukları yerine getirmeye hazır olduklarını belirten TEKÇE daha sonra ST Endüstri Radyo’ nun konuğu oldu. ST Endüstri Radyo’da Doç. Dr. Turan ŞİŞMAN ile canlı yayın bağlantısı yaparak iş sağlığı ve güvenliği konularında söyleşi yaptılar.

İki gün süren Sempozyumda ;

SEVESO 3 Direktifinin etkileri ve uygulamaları,

Türkiye için uygun tehlike ve risk analizleri,

Siber güvenlik ve proses güvenliği,

ATEX uygulamaları,

Proses güvenliğinde tamamlayıcı uygulamalar,

Güvenli fabrika tasarımı gibi konular ele alındı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı  İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkan Yardımcısı Gizem Naz DÖLEK Petrokimya Sanayi Amin ile Temizleme Ünitesi için Tehlike ve İşletilebilirlik Analizi (HAZOP) Metodolojisinin Uygulanması konulu sunumunu gerçekleştirdi.

Sektör temsilcilerinin  katılımı ile gerçekleştirilen iki güren  sempozyum da, açılan fuara İSGÜM İstanbul Bölge Müdürlüğü'nün de  stant açarak katıldı.  

 


© 2018 - | T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Emek Mahallesi 17. Cadde No:13 Pk: 06520 Emek / ANKARA