16 Kasım, 2018 - Cuma İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI
İSGÜM´DEN ‘ Meslek Hastalıkları´ Sempozyumu

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü (İSGÜM) İstanbul Bölge Laboratuvar Müdürlüğü, Maltepe SGK Şehit Erol OLÇOK Kampüsü Konferans Salonunda “Meslek Hastalıkları Sempuzyumu-1 Banka Çalışanlarını Etkileyen Psikososyal Faktörler” konulu sempozyumunu geniş bir katılımla gerçekleştirdi.

Sempozyuma İSG Araştırma Geliştirme Enstitüsü Başkanı Erol TEKÇE, Başkan Yrd Uğur ÖZTÜRK ve Gizem Naz DÖLEK, Maltepe SGK Merkez Müdürü Figen Feray KAYA, Kartal SGK Merkez Müdürü Aysel DELİBAŞ, Sağlık Bakanlığı İstanbul Bölge Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanlığı Temsilcileri, Meslek Hastalıkları Hastanesi Başhekim Yrd Özkan Kaan KARADAĞ, özel ve kamuya ait banka çalışanları, üniversitelerin ilgili bölüm temsilcileri, çeşitli kurum ve kuruluşların işyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanları katıldı.

Mücadele Yöntemleri Ele Alındı

Sempozyum  Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı  İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanı Erol TEKÇE´nin açılış konuşması ile başladı. Sempozyumda Günlük Stresin Çalışan Sağlığına Etkisi, Çalışanları Etkileyen Psikososyal Riskler Ve Önleme ve Mücadele  Yöntemleri, Kamu Banka Çalışanlarında ve Özel Banka Şube Çalışanlarının Çalışma Koşulları ve Tükenmişlik Sendromu konu başlıkları ele alındı.

İşyeri Hekimleri De Katıldı

Açılışta konuşan İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (İSGÜM) Başkanı Erol TEKÇE  “Psikososyal riskler iş sağlığı ve güvenliği alanının yeni ve gittikçe artan riskleri olarak tanımlanmaktadır. Günümüz çalışma yaşamı; iş yükünün ve çalışma temposunun artması, çalışma saatlerinin uzaması, iş güvencesinin azalması ve yöneticilerin destekleyici olmayan yaklaşımları nedeniyle çalışanların sağlığını olumsuz etkilemektedir. Uzun süredir bilinen ancak çeşitli sebeplerle üzerinde çok durulamayan bu konular önce çalışan sağlığını etkileyerek işten kalma gibi sorunlara yol açmaktadır. Bununla beraber dolaylı yoldan işletmeleri etkilemekte, maddi kayıpları da içeren sorunlara neden olmaktadır” dedi.

TEKÇE konuşmasının devamında “İş sağlığı ve güvenliğinin çalışma hayatındaki önemi ve önceliğine inanan Bakanlığımız, ülke çapında tüm işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği koşullarının eksiksiz sağlanmasını teminat altına almak, iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesini sağlamak, psikososyal riskler gibi bu alanın görece olarak daha az bilinen boyutu üzerindeki bilgi birikimlerimizi arttırmak konuya ilişkin farkındalık sağlama gayretlerini sürdürmektedir” şeklinde ifade etti.

 “Devamı Gelecek”

Enstitü Başkanı Erol TEKÇE tarafından, İstanbul Bölge Müdürlüğünde birincisi gerçekleştirilen bu  sempozyumun devamının geleceği belirtilerek, meslek hastalıkları da dahil iş sağlığı ve güvenliği konulu bu tür faaliyetlerin Enstitü Başkanlığının yanı sıra,  Bölge Müdürlüklerinde de gerçekleştirileceği ifade edildi

Prof.Dr İbrahim BALCIOĞLU çalışanlar için bir risk faktörü olan, günlük stresin çalışan sağlığı üzerindeki etkilerinden bahsettiği sempozyumda Bakırköy Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Sosyal Hizmet Uzmanı Fatih KILIÇARSLAN işyerlerinde çalışanların maruz kaldığı psikososyal riskleri önleme yöntemleri sunumu ile soruna çözüm önerileri getirdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nı temsilen sempozyuma katılan Şube Müdürü Mehmet Kürşat ALDEMİR İş Sağlığı ve Güvenliği Politikaları Kapsamında Psikososyal Risklerle Mücadele Yöntemleri konulu sunumunu gerçekleştirdi.

Bursa Sağlık Müdürlüğü İSG Uzmanı Deniz İlknur ADALI Kamu Bankaları çalışanlarında yapılan tükenmişlik sendromu çalışmasının sonuçlarını sempozyum katılımcıları ile paylaştı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İSG Araştırma Geliştirme Başkanlığı’ndan Uzman psikolog Serra ELA ve Hacettepe Üniversitesinden Meslek Hastalıkları Bilim Uzmanı Dr. Adem KOYUNCU, Ankara ilinde özel banka şubeleri çalışanlarında çalışma koşulları ve tükenmişlik sendromu araştırmalarının çıktılarını paylaştılar.

Hem kamu hem özel banka çalışanlarındaki tükenmişlik sendromu araştırma sonuçları birbirini destekler nitelikte olup, sempozyumda oldukça yoğun ilgiyle karşılandı.

 


© 2018 - | T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Emek Mahallesi 17. Cadde No:13 Pk: 06520 Emek / ANKARA