10 Aralık, 2018 - Pazartesi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI
28-29 Haziran’da Makedonya’nın Üsküp kentinde Sayın Prof.Dr Jovanka Bislimovska ve ekibi tarafından düzenlenen Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) İş Sağlığı İşbirliği Merkezi 15. Yıldönümü kutlamaları ve 14. Güneydoğu Avrupa Çalışan Sağlığı Ağı toplantısına genel müdürlüğümüzü temsilen bir heyet ile katılım sağlandı.

Amacı DSÖ Çalışanların Sağlığı 2008-2017 Küresel Eylem Planının ve ulusal ve bölgesel düzeydeki BM Sürdürülebilir Kalkınma 2030 Hedeflerinin başarılarını ve zorluklarını vurgulamak olan toplantıda, genel müdürlüğümüzün faaliyet alanının tanıtılmasının yanı sıra iş sağlığı alanında Güneydoğu Avrupa ülkeleri ile bağlantılarımız da kuvvetlendirildi.  Açılışını Makedonya Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Sayın Mila Carovska ve Makedonya İş Sağlığı Enstitüsü Direktörü Sayın Alajdin Memedi’nin gerçekleştirdiği programda dokuz güneydoğu Avrupa ülkesi (Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Karadağ, Makedonya, Romanya, Sırbistan, Yunanistan) iklim değişikliği, ısı dalgalanmalarının çalışanların sağlığı üzerindeki etkileri ile ilgili kendi deneyim ve perspektiflerini aktardı.

Bu kapsamda;

   İklim değişikliğini azaltmak için kullanılan özel koruyucu müdahalelerin geliştirilmesi-önerilmesi

   Isı dalgalarının çalışanların sağlığı üzerindeki etkileri

   Sağlık sisteminin güçlendirilmesi,

   Toplumda farkındalık yaratılması

   Güneydoğu Avrupa’da kapasite geliştirilmesi

konuları ele alındı.

DSÖ Avrupa Çevresel Sağlık Merkezi Başkanı Sayın Dr Elizabet Paunovic ile gerçekleştirilen görüşmede, Türkiye’de bir Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) İş Sağlığı İşbirliği Merkezi kurulmasının koşullarına ilişkin görüş alış verişinde bulunuldu.

Ayrıca, İSGÜM Başkan Yardımcısı Sayın Uğur Öztürk ziyaret kapsamında Makedonya Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Gönül BAYRAKTAR ile makamında bir görüşme gerçekleştirdi.

Etkinlik daha sağlıklı bir çalışma hayatı için iş sağlığı alanında işbirliklerinin artarak devam etmesi temennisi ile sona erdi.


© 2018 - | T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Emek Mahallesi 17. Cadde No:13 Pk: 06520 Emek / ANKARA